لینک های دسترسی

Breaking News

سیگار از 'حیف و میل' ۱۹ میلیارد دالر در افغانستان خبر داد


سرمفتش ویژهٔ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در یک گزارش تازه ارقامی از کمک‌های امریکا را که در افغانستان "ناپدید، ضایع و حیف و میل شده" نشر کرده است.

سیگار گفته است که از تاریخ اول جنوری ۲۰۱۸ تا ۳۱ دسمبر ۲۰۱۹ گزارش‌های خود را در مورد کمک ایالات متحده به افغانستان مرور کرده و یافته است که بر علاوه ۱۵.۵ میلیارد دالر که در سال ۲۰۱۸ گزارش داده بود، ۳.۴ میلیارد دالر دیگر نیز ضایع، اختلاس یا حیف و میل شده است.

بربنیاد گزارش سیگار، از آغاز سال مالی ۲۰۰۲ تا ۳۱ دسمبر سال ۲۰۱۹، کانگرس ایالات متحده مبلغ ۱۳۴ میلیارد دالر را در بخش بازسازی افغانستان اختصاص داده است.

سیگار در حدود ۶۳ میلیارد دالر آن را مرور کرده و یافته است که از ماه می سال ۲۰۰۹ تا ۳۱ دسمبر ۲۰۱۹، در حدود ۱۹ میلیارد دالر کمک های امریکا در افغانستان مفقود، ضایع، اختلاس و حیف و میل شده است.

این یافته‌ها از لابلای ۱۱۱ گزارش نشر شده و ۵۵ مورد تحقیق این اداره به دست آمده است.

از میان این پول‌ها، سیگار می‌گوید که ۱.۵ میلیارد دالر پول مالیه دهندگان امریکایی ضایع شده، ۳۰۰ میلیون دیگر اختلاس شده و ۳۴ میلیون حیف و میل شده است.

از مجموع این پول‌ها، ۱۰۶ میلیارد دالر برای مبارزه با مواد مخدر اختصاص داده شده بود که به گفتۀ سیگار، هیچ دست آوردی نداشته است.

سیگار گفته است که فعالیت این اداره تا ۳۱ دسمبر سال ۲۰۱۹ منتج به صرفه جویی ۳.۲ میلیارد دالر از پول مالیه دهندگان امریکایی شده است.

تا کنون حکومت افغانستان در پیوند با گزارش سیگار واکنشی نشان نداده است، اما مقام‌های افغان همواره به مبارزۀ بی دریغ بر ضد فساد اداری تعهد کرده است.

تنها در چند ماه گذشته، چندین مقام برحال و پیشین حکومت افغانستان در پیوند با قضایای فساد اداری به نهادهای عدلی و قضایی آن کشور معرفی شده اند.

با اینحال، ایالات متحده و دیگر کمک‌کنندگان حکومت افغانستان به مبارزۀ بیشتر و نهادینه بر ضد فساد در آن کشور تاکید کرده اند.

XS
SM
MD
LG