لینک های دسترسی

Breaking News

ایکن بیری: کاهش قوا تغییر در ماهیت روابط است نه ترک کشور


کارل ایکن بیری سفیر ایالات متحده در کابل

پس از اظهارات اخیر براک اوباما رئیس جمهور امریکا در مورد خروج بخشی از نیروهای آن کشور از افغانستان، سفیر امریکا در کابل میگوید انتقال یا کاهش نیرو از افغانستان تغییر در ماهیت روابط ایالات متحده با افغانستان خواهد بود نه به معنی ترک این کشور.

کارل ایکن بیری سفیر امریکا در کابل به روز شنبه در صحبتی با خبرنگاران در این مورد گفت :

"چیزی که تغییر میکند ماهیت روابط ما است. اکنون نیروهای ما در خط اول جنگ قرار دارند تا امنیت را در کشور شما تامین کنند. در پایان سال 2014 افغانستان حاکمیت کامل ملی خود را خواهد داشت و افغانستان یک کشور نورمال خواهد بود. ما پس از 2014 یک گام به عقب ایستاده خواهیم بود و از طریق حکومت به کمک های مان ادامه خواهیم داد. از طریق شیوه های عادی دیپلوماتیک سکتور خصوصی را تشویق و حمایت خواهیم کرد."

به باور سفیر امریکا در کابل، اعلام کاهش نیروها در افغانستان یک گام مهم برای افغانستان و حاکمیت ملی آن کشور است و امریکا به تعهداتش در مقابل افغانستان همچنان وفادار خواهند ماند.

سفیر امریکا در رابطه به آغاز رسمی پروسه انتقال گفت:

"در 20 ماه جولای پروسه رسمی انتقال نیروها همچنان که آقای کرزی طی سخنرانی به مناسبت سال نو، بیان کرد، آغاز خواهد شد. پس از آغاز پروسه رسمی انتقال ایالات متحده به خاطر داشتن روابط مشترک با افغانستان به کارش ادامه میدهد و این کار را ما توسط پیمان ستراتیژیک میکنم."

او میگوید پروسه انتقال یا کاهش نیروها با در نظر داشت پیشرفت های که نیروهای امنیتی افغان داشته اند آغاز شده است.

به گفته سفیر امریکا اکنون نیروهای امنیتی افغان قابلیت های بیشری کسب کرده و از نگاه کمی و کیفی انکشاف کرده است.

سفیر امریکا در کابل در پاسخ به سوالی که پروسه انتقال امنیت در شرایط کنونی برای افغانستان خطرناک خواهد بود میگوید هر تغییر با خطر همراه است اما برای کنترول خطر به مدیریت درست نیاز است که به گفته او امریکا و افغانستان برای کنترول خطرات این تغییر اماده گی خواهند داشت.

"انتقال، تغییر را در پی دارد و هر تغییر با خطر همراه است. هر نوع تغییر چی تشکیلاتی ، اجتماعی و یا تغییر در روابط بین المللی باشد همواره با مشتی خطر همراه است. اما مهم کنترول خطر است."

سفیر امریکا در افغانستان همچنان در رابطه به اختلافاتی که در صحبت های مقامات دو کشور دیده میشود گفت طی نه سال گذشته افغانستان و ایالات متحده راه درازی را طی کرده و در این جریان گاه گاهی مواردی بوده که مقامات دوکشور روی آن اختلاف داشته اند . اما او میگوید این اختلافات هیچگاهی روی اهداف مشترک ایالات متحده امریکا و افغانستان تاثیری نخواهد داشت.

وی در رابطه به کشمکش های که میان قوه سه گانه افغانستان بر سر نتایج انتخابات ولسی جرگه بروز کرده گفت در دیموکراسی های نو پای و فعال این گونه کشمکش ها امر معمول است.

سفیر امریکا میگوید بررسی های که توسط محکمه اختصاصی بررسی تقلبات انتخاباتی صورت گرفته میتواند مشروعیت و اعتبار ولسی جرگه کنونی را افزایش داده و برای انتخابات آینده سابقه خوبی بشمار آید اما او میگوید این مشکل را باید افغان ها خود حل کنند.

XS
SM
MD
LG