لینک های دسترسی

Breaking News

امضای تفاهم عملیات شب هنگام


ایالات متحده و افغانستان روی واگذاری رهبریت عملیات شب هنگام به نیروهای افغان، به تفاهم رسیدند. این سند تفاهم به روز یکشنبه در وزارت دفاع افغانستان توسط جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان و جنرال جان الن، قوماندان نیروهای ایالات متحده در افغانستان، به امضا رسید.

عبدالرحیم وردک گفت: "جنرال الن امضای این سند را گامی عمده در نزدیک شدن به عقد قرارداد همکاری های ستراتیژیک بین ایالات متحده و افغانستان خواند."

جنرال جان الن گفت: "مفهوم این تفاهم نامه این است که عملیات خاص با احترام کامل به قوانین افغانستان و قانون اساسی آن کشور و توسط نیروهای خاص افغان ادامه خواهد یافت. مردم افغانستان میتوانند افتخار کنند که نیروهای عملیات خاص کشور شان نقش رهبری را در راه مبارزه با دهشت افگنی در افغانستان، عهده دار شدند."

اختلاف نظر در رابطه به عملیات شب هنگام یکی از موانع عمده در راه رسیدن به قرارداد همکاری های استراتیژیک بین ایالات متحده و افغانستان بود.

براساس گزارشات وزارت دفاع ایالات متحده، ۹۷ درصد این نوع عملیات توسط قوای مشترک افغان و ائتلاف صورت میگیرد و تقریباً ۴۰ درصد آن به رهبری افغانها است ولی واضح نیست که افغانها واقعاً تا چه حد در این عملیات صلاحیت دارند.

بر اساس این تفاهم نامه، تمام عملیات خاص، اول توسط یک هیئت مشترک اردو، حکومت و ادارات استخباراتی افغانستان تایید و بعد اجرا خواهد شد. اگر چه گفته نشده است که امریکایی ها هم در این هیئت شامل خواهند بود ولی تصامیم با مشوره با امریکایی ها و اطلاعات استخبارات آنان، اتخاذ خواهد شد.

XS
SM
MD
LG