لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش برای بهبود روابط استراتیژیک امریکا و افغانستان


تلاش برای بهبود روابط استراتیژیک امریکا و افغانستان

یک اعلامیۀ مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان مشعر است که جلسۀ شورای امنیت ملی کشور به ریاست حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان آمادگی ها برای ترتیب سند همکاری های ستراتیژیک میان افغانستان و امریکا را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داد.

در این جلسه داکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی و داکتر اشرف غنی احمدزی مشاور ارشد رئیس جمهور به نمایندگی از کمیسیون توظیف شدۀ افغانستان برای آماده کردن اهداف، تعریف ها و خواسته های حکومت افغانستان از این سند گزارشی را در رابطه به پیشرفت کارشان ارایه کردند.

در ادامه جلسه فیصله شد تا کمیسیون موظف، سندی را ظرف ده روز آینده آماده کند که در آن خواسته های مشخص مردم با توجه به منافع درازمدت افغانستان در چهارچوب شرایط معین گنجانیده شده باشد.

XS
SM
MD
LG