لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان: گزارش سیگار در مورد طیاره ها نادرست است


وزارت دفاع افغانستان گزارش سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان را در مورد فروش طیاره های ایتالیایی مربوط قوای هوایی افغانستان رد نموده است.

سیگار گزارش داده بود که شانزده فروند طیاره به ارزش چار صد و هشتاد وشش میلیون دالر به وزن آهن در میدان هوایی کابل به فروش رسیده است.

جنرال دولت وزیری، یک سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به صدای امریکا گفت که قرارداد این طیاره ها را ایالات متحده نموده بود که بعداً نسبت کهنه بودن این طیاره ها آن قرارداد را لغوه نمود.

جنرال وزیری گفت " این مسله به هیچ وجه مربوط افغانستان نمی شود، آن طیاره ها را اگر کسی برده باشد و پرزه کرده باشد، تمام امور آم مربوط به ایالات متحده است."

جنرال وزیری گفت که ایالت متحده برای اردوی افغانستان بیست فروند طیاره ترانسپورتی سی ٢٧ ایتالیایی خریداری نموده بود که ١٦ فروند آن به افغانستان مواصلت نموده بود، ولی نسبت کهنه بودن قابل استفاده نبود.

او گفت " ١٦ فروند آن به افغانستان رسیده بود، طیاره های کهنه بود، پرواز کرده نمی توانست، استفاده شده نمی توانست، افغانستان آنرا مسترد کرد، بعداً ایالات متحده آن قرارداد را فسخ نمود."

ولی دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) در یک گزارش تازه گفته است که این ١٦ فروند طیاره ترانسپورتی که برای قوای هوایی افغانستان خریداری گردیده بود پرزه شده و همه آن به قیمت خیلی ارزان فروخته شده است.

سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان ضمن یک نامه در این مورد از مامورین عالیرتبه وزارت دفاع ایالات متحده شکایت نموده است.

سیگار می گوید این طیاره ها به مبلغ ۴٨٦ میلیون دالر خریداری گردیده بود، ولی حال هر پاو پرزه آن به شش سنت فروخته شده است که به طور مجموعی ارزش کلی آن ٣٢ هزار دالر می شود.

سر مفتش سیگار جان سوپکو، در یک نامه به چک هیگل، وزیر دفع ایالات متحده نیز این موضوع را یاددهانی نموده است.

تا حال اردوی ایالات متحده به این گزارش تازۀ سیگار پاسخ نه داده است.

XS
SM
MD
LG