لینک های دسترسی

Breaking News

امریکا راهکار جنگ افغانستان را بازنگری می کند


سربازان امریکایی در افغانستان

مقامات ارشد امریکایی به رویترز گفته اند که رئیس جمهور ایالات متحده پس از گذشت یک سال از راهکار امریکا در بارۀ افغانستان ابراز "مایوسی" کرده و می خواهد روی آن راهکار بازنگری شود.

این مقامات امریکایی که نخواسته نامشان افشا شود اظهار داشته اند که در قصر سفید شاهد همچو اشاره های بوده اند که دونالدترمپ، "در چند ماه آینده ممکن روی راهکار افغانستان بازنگری کند."

آقای ترمپ در اواخر اگست سال گذشته، استراتیژی جدید خود را در بارۀ جنگ افغانستان اعلام کرده گفته بود که سربازان امریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند.

رئیس جمهور ترمپ با انتقاد از راهکار حکومت بارک اوباما که زمان خروج نیرو های امریکایی را مشخص ساخته بود، حین اعلام راهکار جدید کشورش گفته بود "اصلاً درست نیست که ایالات متحده تاریخ مشخص اعزام یا خروج سربازان خود را اعلام کند بلکه این تصمیم براساس وضعیت امنیتی ایالات متحده اتخاذ گردد."

این مقامات می گویند که ترمپ به خاطر فقدان پیشرفت در استراتیژی جنگ افغانستان از زمان اعلام آن در اواخر ماه اگست سال گذشته، ابراز "مایوسی" کرده است.

اما چندین تن از مقامات کنونی امریکایی و سایر افراد بلندپایۀ پیشین و مشاوران که در رابطه معلومات مستقیم دارند این را هم گفته اند که قصرسفید تاهنوز به گونۀ رسمی فرمان بازنگری استراتیژی را صادر نکرده است، اما آنان برای یک ارزیابی وسیع در چند ماه آینده آمادگی می گیرند.

ناگفته نماند که دونالدترمپ از جملۀ مخالفان باقیماندن سربازان امریکایی در افغانستان بود، اما مشاورین وی آقای ترمپ را قانع کردند که سربازان امریکایی در افغانستان باقی بمانند.

رئیس جمهور ترمپ با اعلام استراتیژی جدید، اعزام مشاوران نظامی، مربیان، نیرو های ویژه امریکایی و افزایش حمایت هوایی به نیرو های امنیتی افغان را برای یک مدت بی انتها تعهد کرد.

سال گذشته آقای ترمپ ۳ هزار سرباز تازه نفس را نیز به افغانستان فرستاد.

بعد از گذشت یک سال از راهکار جدید ایالات متحده در مورد جنگ افغانستان، با وجود تاکید فرماندهان امریکایی از موفقیت این استراتیژی و ستایش آنان از بهتر شدن توانمندی نیرو های امنیتی افغانستان، تاهنوز هم وضعیت در افغانستان بهبود نیافته است.

این مقامات ارشد امریکایی گفته اند که در این بازنگری، تمام جوانب و پیشرفت های به دست آمده از راهکار امریکا در قبال جنگ افغانستان بررسی خواهد شد.

قصرسفید تا کنون در این رابطه ابراز نظری نکرده است.

XS
SM
MD
LG