لینک های دسترسی

Breaking News

نشست تاریخی رهبران ممالک افریقایی و ایالات متحده


یک منبع در قصر سفیر میگوید که بارک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده امروز سه شنبه اعلام خواهد کرد که ایالات متحده در سراسر افریقا در بخش های، ساختمان، انرژی مصؤن ، بانکداری و تکنالوژی معلوماتی ١۴ میلیارد دالر سرمایه گذاری خواهند نمود.

نشست رهبران ممالک افریقایی و ایالات متحده بر مسایل تجارت و سرمایه گذاری متمرکز میباشد و در آن تعهد امریکا در قبال بسیاری از موارد دیگر در افریقا، از جمله امنیت، صحت، غذا، محیط زیست و فعالیت جامعۀ مدنی نیز برجسته میگردد.

این نشست به روز دوشنبه با یک فهرست مکمل کاری در مورد طیفی از مسایل، منجمله فعالیت جامعۀ مدنی آغاز یافت که به گفتۀ جان کری وزیر خارجۀ ایالات متحده، نکتۀ مهمی را تشکیل میدهد.

جان کری میگوید « جامعۀ مقتدر مدنی، بنیاد هر دموکراسی کامیاب شمرده میشود، چه در ایالات متحده باشد، یا در افریقا و یا در نقطۀ دیگر جهان.»

آقای کری افزود که این نشست، فرصت عالی ای برای افریقا می باشد، و او باورمند است که کشور هاییکه تا کنون حاکمیت قانون را پیشه نکرده اند، برایشان مهم است تا این کار را انجام دهند.

آقای کری گفت « ما بدین باوریم که وقتی مردم بتوانند بر حکومت شان اعتماد داشته باشند و بر شفافیت و حسابدهی آن در بخش عدالت اتکا کنند، آن اجتماع شگوفا میگردد و نسبت به دیگران، هرچه بیشتر مرفه و با ثبات می شود. اعتقاد داریم که فرصت دهی و رفاه، پادزهر خوبی برای تشدید خشونتبار افراطگرایی میباشد.»

نخستین نشست رهبران ممالک افریقایی و ایالات متحدۀ امریکا
نخستین نشست رهبران ممالک افریقایی و ایالات متحدۀ امریکا

در برخی از مناطق افریقا، مانند نایجریا، کینیا، سومالیا و مالی، دهشت افگنی درین اواخر رشد کرده است.

مکی سال، رئیس جمهور سینیگال که کشورش با مالی هم سرحد است، می گوید که سینیگال و سایر کشور ها باید مرز های خود را تحت نظر داشته باشند.

او می افزاید « ما به مرز هایمان توجه فراوانی داریم تا اطمینان حاصل کنیم که کی از این مرز ها تردد میکند و به این گونه اگر نیازی به اقدام علیه دهشت افگنی پیدا شود، آمادگی بهتری داشته باشیم. این پدیدۀ جدیدیست که پیشرفت ما را متأثر می سازد.»

اما حسن شیخ محمود، رئیس جمهور سومالیا میگوید رهبران افریقا باید از وسایل عصری امروز نیز بهره ببرند « رهبران کنونی افریقا امروز فرصتی در دست دارند. آنان نیروی آزادی اقتصادی را در اختیار داشته و همچنان توانایی آن را دارند تا تکنالوژی عصری ای را که قبلاً افریقا فاقد آن بود، بین خود شریک سازند.»

سایر رهبران در مباحث مختلفی سهم گرفتند. علی بانگو، رئیس جمهور گابون بر مسئلۀ مبارزه با قاچاق حیوانات وحشی صحبت کرد، و هایلیمریم دیسالن، صدراعظم اتیوپیا موضوع تغییرات اقلیمی را به میان کشید.

جان ماهاما، رئیس جمهور گانا در پاسخ به سوالی در مورد این که جوامع افریقایی مستقر در سایر قاره ها به کشور های مربوطۀ شان چه کمکی کرده میتوانند.

او گفت « آنان در خارج زندگی کرده و مهارت های زیادی را کسب کرده اند و میتوانند در حل مشکلات کشور های ما سهم به سزایی داشته باشند. نه تنها با پولی که به وطن شان می فرستند، بلکه با طرح راه حل ها برای برخی از آزمونهایی که ما با آن مواجه هستیم.»

قرار است امروز سه شنبه رهبران ممالک افریقایی و رئیس جمهور اوباما در نخستین نشست اقتصادی ایالات متحده و افریقا شرکت ورزند.

این نشست بر تقویت روابط تجارتی و مالی میان ایالات متحده و افریقا متمرکز خواهد بود.

سپس انتظار میرود که رئیس جمهور اوباما شام امروز ضیافتی را برای این رهبران در قصر سفید برپا دارد.

XS
SM
MD
LG