لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش کمک های امریکا بر ضد بوکو حرام


قوماندان نیرو های ایالات متحده در آفریقا می گوید که امریکا حمایت اش را از تلاش های کامرون در جنگ بر ضد گروه دهشت افگن بوکو حرام، افزایش خواهد داد. جنرال دیوید رودریگُز، در جریان سفرش به کامرون، اعلام کرد که ایالات متحده تجهیزات، آموزش لوژستیکی را به آنکشور فراهم خواهد کرد.

جنرال دیوید رودریگُز می گوید که قوماندانی ایالات متحده در افریقا کمک هایش را برای کمرون افزایش خواهد داد. این اقدام به درخواست کمرون صورت می گرد که در حال حاضر بر ضد گروه بوکو حرام، می جنگد، گروه که در قریه های مرزی دهشت آفریده و در منطقه می جنگد تا شمال نایجریا را در کنترول داشته باشد.

جنرال رودریگُز می افزاید "(پال بیا، رئیس جمهور کامرون) و سایر رهبران ارشد آن کشور در بخش تجهیزات و آموزش، تقاضای حمایت کرده اند. ما از قبل تلاش های خود را در این راستا آغاز کرده ایم و تلاش های خود را به شکل متداوم بر اساس خواست آنان افزایش خواهیم داد. ما از تلاش های کامرون حمایت می کنیم تا ظرفیت آنان بهتر گردد و با آنان کار می کنیم تا گروه بوکو حرام، را شکست داده و از مردم در شمال کمرون، حراست کنند."

جنرال رودریگُز از رئیس جمهور کامرون به خاطر رهبری موضوعات امنیتی در غرب افریقا ستایش کرد، شخصی که از 32 سال به این سو رهبری کمرون را بر عهده دارد "ما از رهبری رئیس جمهور "بیا" وکمرونی ها در منطقه سپاس گذاریم ، زیرا آنان با شرکای افریقایی برای حل مشکلات افریقا کار می کند تا آزمون های امنیتی در منطقه را رفع کنند."

دیدار این جنرال نظامی امریکا از کمرون یک هفته بعد از آن صورت می گیرد که روابط نظامی میان نایجریا و ایالات متحده تحت فشار قرار گرفت. حکومت نایجریا یکی از برنامه های آموزشی ایالات متحده را که برای جنگ در مقابل گروه بوکو حرام طراحی شده بود، لغو کرد.

این اقدام بعد از آن صورت گرفت که ایالات متحده تقاضای نایجریا را برای فراهم آوری هلیکوپتر های تعرضی کبرا، رد کرد. از لحاظ قانونی، ایالات متحده برای فراهم آوری نوع تسلیحات برای کشور های خارجی که سابقه سوال برانگیز حقوق بشر دارند، با محدویت مواجه است. حالا، نایجریا به روسیه رو میاورد تا این کمبود را مرفوع سازد.

کمرون و نایجریا با همدیگر در راستای از بین بردن گروه بوکو حرام، همکاری داشته اند. ولی با وجود تشریک مساعی میان دو کشور، تندروان اسلامی از سال 2013 به این سو، حملات شان را در امتداد سرحد دو کشور افزایش داده اند. این گروه مواد تدارکاتی را دزدی می کنند، دست به اختطاف و قتل میزنند و مردان جوان را استخدام می کنند تا به نفع آنان بجنگند.

مایکل هوزه، سفیر ایالات متحده در کمرون می گوید که انتظار دارد همکاری نظامی با ایالات متحده زندگی هزاران نفر را در شمال کمرون، نجات دهد.

او می گوید که ایالات متحده تشریک مساعی نظامی را با کمرون افزایش می دهد تا بر ضد گروه دهشت افگن بوکو حرام مبارزه صورت گیرد، زیرا نگران ها در مورد کشتارفجیع در بخش های شمال و مرکز آن کشور در حال افزایش است.

بعد از چین و آلمان، امریکا سومین کشوری است که رسما اعلام کرده تا کمرون را در جنگ بر ضد گروه بوکو حرام، حمایت کند.

XS
SM
MD
LG