لینک های دسترسی

Breaking News

گزمه کشتی امریکایی در آبهای جنوب چین


کشتی مخرب یو اس اس لاسن به جزیره مرجانی سوبی در جزایر سپراتلی نزدیک شد و اینکار سبب احتجاج چین شد

اشتن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده این موضوع را پذیرفت که این کشورعملیات بحری را در منطقه مورد منازعه در آب های جنوب چین انجام داده است.

او در پاسخ سناتور سولیوان که پرسید آیا ایالات متحده در داخل محدوده ۲۲ کیلومتری کشتی مخرب را دیروز فرستاده است، گفت "درین منطقه عملیات بحری در روزهای اخیر اجرا شده است و در هفته ها و ماه های بعدی نیز چنین کاری انجام خواهد شد."

اما او از دادن جزئییات در مورد عبور از نزدیکی یکی از جزایری که چین ادعای مالکیت آنرا دارد خودداری کرد.

کارتر درپاسخ به این سوال سناتور سولیوان که تا کدام اندازه این کارمجاز است گفت که آنها به اساس این گفته عمل می کنند که هرجایی که قوانین بین المللی اجازه دهد، طیاره های آنها پرواز کرده و یا کشتی رانی میکنند.

این حرکت ایالات متحده آزمونی در برابر مالکیت ارضی چین تلقی شده، و احتجاج چین را علیه امریکا برانگیخته است. چین گفته است که این اقدام ایالات متحده می تواند روابط دوکشور و صلح را در منطقه زیان برساند.

وزارت خارجه چین گفت که مقامات این کشور وضع را تحت مراقبت دارند و هشدار میدهند که کشتی یو اس اس لاسن در نزدیکی مرجان سوبی که جزئی از جزایر سپراتلی است، داخل محدوده ۲۲ کیلومتری گردیده است. سایر کشورهای منطقه نیزادعای ملکیت این ساحه را دارند.

وزارت خارجه چین گفت که یو اس اس لاسن بطور غیرقانونی داخل آب های این کشور شده، و ماکس باوکس سفیر ایالات متحده را برای سپردن احتجاجیه رسمی احضار کرد.

لوکانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است "جناح مزبور به خلق کردن تنش ادامه میدهد و از هیچ جنجال بوجود می آورد. سر انجام اینکار چین را وادار خواهد ساخت تا برای دفع آن ظرفیت های خود را تقویت کند."

او گفت آنها به ایالات متحده مشوره می دهند که کوشش نکند تا زرنگ جلوه کند.

چین با تقبیح این عمل گفت که اینکار خطرناک است. این منطقه، معبر برای درحدود پنج تریلیون دالر تجارت سالانه می باشد.

درمقابل، مقامات نظامی در واشنگتن این عمل را جز آزادی کشتی رانی توصیف کرده اند و گفته اند که این مسئله ارتباطی با ادعای ارضی چین ندارد.

ماموریت کشتی یو اس اس لاسن بدون کدام حادثه ای به انجام رسید و یک کشتی چینایی از یک فاصله معینی آنرا تحت مراقبت داشت.

گفته می شود که در حدود ۲۰۰ سرباز چینی در مرجان سوبی در آب های جنوب چین مستقرمی باشد. کشورهای همسایه چین پروژه ساختمانی بحری چین را سعی برای استیلای منطقه از جانب این کشور می دانند.

یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده که از ذکر نامش خود داری کرد روز سه شنبه به صدای امریکا گفت این گزمه نهایی از جانب ایالات متحده نخواهد بود.

او علاوه کرد که چندین کشتی چینایی در نزدیکی یو اس اس لاسن در ۲۲ کیلومتری جزیره مرجان کوچک که اکنون چین آنرا توسعه می بخشد مصروف فعالیت دیده شده اند، و حتی یکی از کشتی های چینی کشتی امریکایی را سایه وار تعقیب میکرد.

مقام وزارت دفاع در واشنگتن گفت مانورهای کشتی های چینایی محفوظ و مسلکی بوده است، و این یک امر معمولی به حساب میرود.

متحدین ایالات متحده در منطقه از این اقدام امریکا استقبال کرده اما کوشیده اند تا در بیانیه های شان الفاظ شمرده ای را بکار برند.

XS
SM
MD
LG