لینک های دسترسی

Breaking News

اختلاف نظر میان کاندیدان حزب دموکرات در دومین مناظره


درپی مبارزه برای انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠٢٠ ایالات متحده، ده کاندید حزب دموکرات، سه شنبه شب (٣٠جولای) در دومین مناظرۀ تلویزیونی اشتراک کردند.

در این مناظره کاندیدان دموکرات روی موضوع خدمات صحی، مهاجرت و اینکه چه کسی بهتر میتواند رئیس جمهور ترمپ را در انتخابات سال آینده شکست دهد، باهم به بحث پرداختند.

اختلاف نظر میان کاندیدان میان رو و ترقیخواۀ حزب دموکرات در مورد برنامه های یکدیگر به وضاحت دیده میشد.

میانه روان برنامه های صحی و اقتصادی رقیبان ترقیخواۀ خود را ناممکن میخوانندند و میگفتند که در انتخابات آینده، احتمال شکست دونالد ترمپ را کمتر میسازد. اما ترقیخواهان، نظربرعکس داشتند.

در کنار انتقاد بر برنامه های یکدیگر، کاندیدان دموکرات اکثراً توجه را در مورد رئیس جمهور ترمپ نیز متمرکز میساختند.

شماری کاندیدان حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، به اضافه تر از نفر میرسد، ولی تاکنون تنها ٢٠ کاندید توانسته که شرایط اشتراک در مناظرات تلویزیونی را تکمیل کند.

قرار است ١٠کاندید دیگر حزب دموکرات، به شمول جو بایدن، کاملا هریس، کوری بوکر و جولیان کسترو، شام امروز مناظره کنند.

براساس نظرسنجی ها، در میان کاندیدان دموکرات، جو بایدن، معاون ریاست جمهوری بارک اوباما، پیشتاز میباشد.

به باور شماری از حامیان حزب دموکرات، جو بایدن یک سیاستمدار میانه رو – منمایل به چپ بوده و میتواند که بخاطر رویارویی با دونالد ترمپ در انتخابات سال آینده، یک شخص مناسب باشد.

اگرچه آقای بایدن در ماۀ قبل در اولین مناظرۀ تلویزیونی دموکرات ها در ارایه برنامه هایش تا حد متزلزل بود، اما گفته است که در مناظره امشب (چهارشنبه شب) بهتر خواهد درخشید.

XS
SM
MD
LG