لینک های دسترسی

Breaking News

'ده هزار عسکر امریکایی از افغانستان تا ختم سال جاری خارج خواهند شد'


'ده هزار عسکر امریکایی از افغانستان تا ختم سال جاری خارج خواهند شد'

در ذیل متن دری بیانیه بارک اوباما، رئیس جمهور امریکا خطاب به ملت در خصوص اعلام آغاز خروج عساکر امریکایی از افغانستان از ماه جولای امسال را می خوانید که شام چهارشنبه به وقت واشنگتن و چهار وسی دقیقه صبح به وقت افغانستان ایراد شد.

مشاهده عکس های بیانیۀ بارک اوباما، رئیس جمهور امریکا

تقریباً ۱۰ سال قبل ، امریکا از زمان حملات در سواحل پرل هاربر در بدینسو بد ترین حمله را متحمل شد. این کشتار جمعی توسط اسامه بن لادن و شبکۀ القاعده در افغانستان طرح ریزی شده بود و یک تهدید جدید را به امنیت ما علامت داد، یکی انیکه اهداف آنها عساکر در میدان محاربه نه بلکه مردان، زنان و اطفالی بودند که به زندگی عادی شان ادامه میدادند.

در روزهای بعدی، ملت ما در حالی متحد شد که ما القاعده را در افغانستان مورد حمله قرار داده و طالبان را در افغانستان پی گیری نمودیم. بعداً تمرکز ما به سوی دیگر معطوف شد. جنگ دوم در عراق آغاز گردید، و ما خون بیشتر و پول بیشتر را برای حمایت از یک حکومت جدید در آنجا به مصرف رسانیدیم. زمانیکه من زمام را به دست گرفتم، جنگ افغانستان وارد سال هفتم خویش شده بود. اما رهبران القاعده به پاکستان فرار نموده بودند، و حملات جدید را طراحی میکردند و این در حالی بود که طالبان مجدداً گروه بندی نموده به حملات آغاز نموده بودند. قوماندان نظامی ما هشدار دادند که بدون یک ستراتیژی جدید و اقدام قاطع ما ممکن با یک القاعده ظغیان کننده و طالبانِ مواجه شویم که بر بخش بزرگ افغانستان تسلط داشته باشند.

'ده هزار عسکر امریکایی از افغانستان تا ختم سال جاری خارج خواهند شد'
'ده هزار عسکر امریکایی از افغانستان تا ختم سال جاری خارج خواهند شد'

بنابر این دلیل، در یکی از دشوار ترین تصامیم که من منحیث رئیس جمهور اتخاذ نمودم، اعزام ۳۰ هزار عسکر امریکائی علاوگی به افغانستان بود. زمانیکه من این افزایش را وست پاینت اعلام داشتم، ما اهداف مشخصی را تعین نمودیم، و این اهداف تمرکز دوباره بر القاعده ، رکود در تحرک طالبان و تعلیم و تربیۀ نیروهای افغان برای دفاع از کشور شان بود. من همچنان این موضوع را واضح ساختم که تعهد ما بدون پایان نخواهد بود و ما در ماه جولای به خروج نیروهای خویش از افغانستان آغاز خواهیم کرد.

هدفی را که ما میخواهیم قابل وصول است، و ما به سادگی میتوانیم اظهار بداریم که هیچ پایگاه امنی وجود نخواهد داشت که القاعده و یا متحدین آن از آنجا علیه وطن ما و یا متحدین ما حملات را راه اندازی نمایند. ما تلاش نخواهیم ورزید تا افغانستان یک محل عاری از همه عیوب بسازیم. ما تا ابد جاده های افغانستان را کنترول و کوه های افغانستان گزمه نخواهیم کرد. این مسؤولیت حکومت افغانستان است، تا برای تحفظ مردم خویش، قابلیت های خود را افزایش دهد، و از یک اقتصاد که از جنگ شکل گرفته بسوی یک صلح و ثبات پایدار حرکت نماید. آنچه ما میتوانیم انجام دهیم و انجام خواهیم داد، ایجاد یک مشارکت متداوم با مردم افغانستان است، مشارکت که تضمین کنندۀ هدف قرار دادن متداوم دهشت افگنان باشد، و شراکت که حامی یک حکومت مستقل افغانی باشد.

البته که تلاش های ما باید در برگیرندۀ پناگاه های امن دهشت افگنی در پاکستان نیز باشد. هیچ کشور دیگر با خطر موجودیت خشونت افراطگرایان مواجه نیست و به همین دلیل ما به فشار های خویش بر پاکستان ادامه خواهیم داد تا آنکشور در بخش حفظ یک آیندۀ صلح آمیز برای این منطقۀ جنگ زده ، سهم خویش را گسترش دهد. ما برای ریشه کن نمودن سرطان خشونت افراطگرائی با حکومت پاکستان کار خواهیم کرد و تاکید خواهیم ورزید تا آن کشور به تعهدات خویش پابند بماند. پس در اینجا باید هیچ ترددی وجود نداشته باشد، تا زمانیکه من رئیس جمهور هستم ، ایالات متحده هیچ زمانی پناهگاه امن را برای آنعدۀ تحمل نخواهد کرد که قصد کشتن ما را داشته باشند، آنها نمیتوانند پنهان شوند و یا هم از عدالت فرار نمایند که سزاوار آن هستند.

'ده هزار عسکر امریکایی از افغانستان تا ختم سال جاری خارج خواهند شد'
'ده هزار عسکر امریکایی از افغانستان تا ختم سال جاری خارج خواهند شد'

هموطنان من، این دهه یک دهۀ دشوار برای کشور ما بوده است. ما یکی از مصارف عمیق دیگر جنگ را آموختیم، یک قیمت که به ارزش جان ۴۵ هزار امریکائی تمام شد، که جان هایشان را در عراق از دست دادند، و یا هم هزار و پنجصد امریکائی دیگر که در افغانستان جان باختند، مردان و زنان که برای لذت بردن از آزادی که آنها از آن دفاع نمودند، زنده نیستند و هزاران تن دیگری که مجروح شدند. آنهای که اعضای بدن شان را در میدان جنگ از دست دادند، و سایرین که هنوز هم با اهریمنِ که آنها را تا خانه هایشان تعقیب نموده اند در مبارزه هستند.

ولی هنوز هم امشب، ما با دانستن این موضوع احساس آرامش میکنیم که جریان جنگ به عقب میرود. یک تعداد اندکی از پسران و دختران ما درراه آسیب پذیر خدمت میکنند. ما به ماموریت محاربوی خویش در عراق نقطۀ پایان گذاشتیم و ۱۰۰ هزار عسکر امریکای قبلاً از عراق خارج شده اند. و حتی با وجود آنکه روز های تاریکِ در افغانستان در پیش خواهد بود، ولی روشنی صلح در فاصلۀ اندکی به مشاهده میرسد. این جنگ های طویل با یک پایان مسؤولیت آمیز خاتمه خواهد یافت.

به گونۀ که آنها انجام میدهند ما باید بیاموزیم. این دهۀ جنگ از قبل اکثریت مردم را به این سوال مواجه ساخته است که اصلیت نقش امریکا در سراسر جهان از چه قرار است. بعضی ها به این باور خواهند بود که امریکا منحیث مجری امنیت جهانی از مسؤولیت های ما عقیب نشینی نموده و یک انزوا را بوجود آورد که تهدیدات اصلی را که با با آن مواجه هستیم ، از نظر انداخته است. سایرین خواهند گفت که امریکا خود را بیش از حد توسعه بخشیده و با هر اهریمن که در هر کجا عرض اندام نماید، مواجه میسازد.

ما باید بیشتر یک مرکزیت را ایجاد نمائیم. ما باید مانند نسل های گذشته نقش یگانۀ امریکا را در برابر رویداد های بشری نگهداریم. ولی ما باید به همان اندازۀ که احساساتی هستیم ، واقع بین باشیم و به همان اندازۀ ستراتیژیک باشم که ثابت قدم هستیم. زمانی که تهدید شوم باید با قدرت عکس العمل نشام دهیم ولی زمانی که این قدرت نیز هدف قرار گیرد، ما باید اردوی عظیم را به خارج اعزام بداریم. زمانیکه بیگناهان کشته میشوند و امنیت جهانی در خطر باشد ما نباید میان ، تنبلی و اقدام خودی یکی را انتخاب نمائیم. در عوض ما باید اقدامات بین المللی را انسجام دهیم، طوریکه در لیبیا انجام میدهیم، جائیکه ما حتی یک عسکر پیاده هم نداریم ولی متحدین خویش را در حفظ جان مردم لیبیا حمایت نموده و فرصت را برای آنها محیا میسازیم تا آیندۀ خود را تعین نمایند.

امشب می توانم به شما بگویم که ما آن تعهد را بجا می آوریم . با امتنان از عساکر ما، افراد ملکی و ازشرکای متعدد ایتلاف ، ما به اهداف خود نزدیک شده ایم.

در نتیجه، سر از ماه دیگر، ما قادر خواهیم بود تا ۱۰ هزار عسکر خود را تا اخیر سال جاری از افغانستان خارج نمائیم و تا تابستان سال آینده ۳۳ هزار عسکر دیگر را به کشور بر میگردانیم. که این اقدام تمام عساکری اضافی را که من در پوهنتون وست پوینت اعلام نموده بودم احتوا میکند. بعد از این کاهش نخست، برگشت عساکر ما به کشور بصورت ثابت ادامه خواهد داشت تا زمانیکه نیرو های امنیتی افغان به مرحله رهبری برسند. ماموریت بعدی از مرحله محاربوی به مرحله حمایوی مبدل خواهد شد. تا سال ۲۰۱۴، عملیه انتقال تکمیل خواهد گردید و مردم افغانستان مسئولیت حفظ امنیت کشور خود را عهده دار خواهند شد.

ما عملیه انتقال را از یک موقف قوی آغاز می کنیم. به تناسب ۱۱سپتمبر سال ۲۰۰۱ القاعده تحت فشار های بیشتر قرار دارد. و مشترکاً با پاکستان ما قادر گردیدیم تا بیشتر از مناصفه کدر رهبری القاعده را از بین ببریم. و با ابراز امتنان از کارمندان زبده استخباراتی و عساکر خاص ما، قادر شدیم اسامه بن لادن را بقتل رسانیم یعنی یگانه رهبری که القاعده برسمیت می شناخت. این پیروزی برای همه کسانی است که از ۹ سپتمبر سال ۲۰۰۱ تا بحال خدمت نموده اند. یک عسکر بخوبی این موضوع را بیان داشت. وی گفت پیام آن است که ما فراموش نمی کنیم. شما جوابده خواهید بود، فرقی نمی کند که چقدر طول کشد.

'ده هزار عسکر امریکایی از افغانستان تا ختم سال جاری خارج خواهند شد'
'ده هزار عسکر امریکایی از افغانستان تا ختم سال جاری خارج خواهند شد'

اطلاعاتی که ما از محل اقامت بن لادن حاصل نمودیم نشان میدهد که القاعده تحت فشار شدید قرار دارد. بن لادن مراتب نگرانی خود را ابراز داشته بود که القاعده قادر نبوده است بصورت موثر، جاگزینی برای دهشت افگنان ارشد خود که کشته شده اند پیدا کند، و القاعده در مساعی خود برای به تصویر کشیدن امریکا، بحیث کشوری که با اسلام در جنگ است، ناکام بوده است. به همین علت ایالات متحده حمایت گسترده تری را کسب نموده است. القاعده همچنان خطرناک باقی است و ما باید علیه حملات آنان بیدار باقی بمانیم. و اما، ما القاعده را در مسیری که بسوی شکست میرود قرار داده ایم و تا زمانیکه کار ما تمام نشده به آنان رحم نخواهیم کرد.

در افغانستان، ما ضربات مهلکی به طالبان وارد آورده ایم و چندین سنگر مستحکم آنان را تسخیر نموده ایم. در کنار افزایش قوا، متحدین ما هم به تعهدات خود افزودند که برای با ثبات ساختن بیشتر آن کشور کمک نموده است. نیرو های امنیتی افغانستان به بیشتر از ۱۰۰ هزار عسکر ارتقا یافته است و در چند ولایت و ولسوالی عملیه انتقال آغاز شده و آنان مسولیت ها را برای حفظ امنیت مردم افغانستان متقبل شده اند. با وجود تهدید و ارعاب، افغان ها برای کشور شان می جنگند و جان میدهند، پولیس محلی را ایجاد نموده اند، مکاتب و بازار ها باز میباشد و فرصت های جدید برای زنان و دختران مهیا شده است و آنان سعی میکنند، صفحات جنگهای چندین دهه را ببندند.

البته، هنوز هم چالش های عظیمی باقی است و این فقط یک آغاز است، نه پایان مساعی ما برای خاتمه بخشیدن به این جنگ. ما در حالیکه نیرو های خود را کاهش میدهیم و مسئولیت های امنیتی را به حکومت افغانستان محول می کنیم ، باید وظیفه دشوار نگهداشت پیشروی های را که داشته ایم، انجام دهیم. در ماه می سال آینده، در شیکاگو، ما میزبان اجلاس متحدین ناتو و شرکای خود خواهیم بود تا مرحله بعدی عملیه انتقال را مورد بحث قرار دهیم.

ما میدانیم که صلح به سرزمینی که ناظر این همه جنگ بدون یک راه حل سیاسی بوده است، بر نخواهد گشت. پس برای استحکام حکومت افغانستان و قوای امنیتی آن، امریکا به ابتکار صلح مردم افغانستان که شامل طالبان هم میشود، می پیوندد. موقف ما در این مذاکرات روشن است: این مذاکرات باید به رهبری حکومت افغانستان باشد و کسانی که می خواهند بخشی از افغانستان صلح آمیز باشند باید ارتباطات خود را با القاعده قطع نمایند، خشونت را متوقف نموده و از قانون اساسی افغانستان مطابعت نمایند. و اما، بخاطر نقش و مساعی نظامی ما، امکانات همچو انکشافی بوجود آمده است.

در هر آنچه که ما انجام میدهیم، باید به خاطر داشته باشیم که آنچه امریکا را متمایز میسازد، تنها قدرت ما نبوده—اساساتی میباشد که اتحاد ما بر مبنای آن اساس گذاشته شده است. ما ملتی استیم که با تمسک به تنفیذ قانون و احترام به حقوق همه اتباع مان، دشمنان خویش را به عدالت میکشانیم. ما از آزادی و رفاه خود، با گسترش آن به دیگران حراست میکنیم. ما نه برای امپراطوری بلکه برای خود ارادیت ایستاد هستیم. از همین روست که ما در الهامات دموکراتیک که اکنون سراسر جهان عرب را آرزومند ساخته است، سهیم میباشیم. ما از آن انقلاباتی حمایت میکنیم که مصداق ایده های مان بوده و با قدرت نماد گیری از ما به پیش رانده میشود، و توأم با این عقیدۀ خلل نا پذیر است که تمام انسان ها مستحق زندگی آزاد و با وقار میباشند.

والا تر از همه، ما ملتی استیم که نیرومندی ما در خارج، متکی به فرصت ها برای شهروندان ما در کشور خود مان میباشد. طی یک دهۀ گذشته-- در زمان افزایش قروض و در زمانی که وضعیت اقتصادی دشوار گردید، ما یک تریلیون دالر را صرف جنگ نموده ایم. اکنون ما باید بالای عالیترین منابع امریکا—مردم ما—سرمایه گذاری نماییم. ما در این حال در محدودۀ خود باید ابتکاراتی را از بند رها سازیم که مشاغل جدید و کارخانجات را برای ما ایجاد میکند. ما باید زیرساخت های خود را بازسازی نموده و منابع جدید و پاک انرژی را دریابیم. مهمتر از همه، بعد از یک دهه مناظرۀ گرم، ما باید مرام مشترکی را که در آغاز این وحلۀ جنگ شریک ساختیم، دو باره در دست گیریم. برای کشور ما نیرومندی از ورای تفاوت های ما به وجود میآید، و زمانیکه اتحاد ما قوی باشد هیچ صخرۀ مانع بالا رفتن ما نگردیده و هیچ افقی فراتر از دسترسی ما نمیباشد. امریکایی ها، اکنون زمان تمرکز به ملت سازی در داخل کشور ما میباشد.

در این تلاش، ما از هموطنان امریکایی خود الهام میگیریم که به کفالت از ما قربانی داده اند. به نیرو های ما، نظامیان پیشین ما و خانواده های آنان، زمانیکه میگویم اعتماد مقدس من با شماست، من همۀ امریکایی ها را مخاطب قرار میدهم، و به شما مراقبت، منافع، و فرصت هایی را مهیا میسازم که شایان آن استید.

'ده هزار عسکر امریکایی از افغانستان تا ختم سال جاری خارج خواهند شد'
'ده هزار عسکر امریکایی از افغانستان تا ختم سال جاری خارج خواهند شد'

من شماری از آن امریکایی های شجاع را در پایگاه نظامی فورت کمپبل ملاقات کردم. بعد از آن با جزوتام 101 هوایی که در افغانستان رزمیده و با تیمی که اسامه بن لادن را به هلاکت رسانید، صحبت کردم. عساکر خاص بحری که رهبری عملیات بر پناهگاه بن لادن را به عهده داشتند، در حالیکه در مقابل مودل پناهگاه بن لادن ایستاده بودند، برای برادران و خواهرانی ادای احترام نمودند که اکنون نام های آنان در پایگاه های ما در خارج و نیز در سنگ های مقبرۀ آنان در داخل کشور مان حک گردیده است و خاطرات آنان هیچگاه فراموش نخواهد شد. این افسر همانند افسران دیگری که من در پایگاه ها در بغداد، در بگرام در شفاخانۀ والتر رید، و بتسدا با آنان ملاقات نمودم، با تواضع در مورد همکاری مشترک قطعات خود و اینکه چگونه به همدیگر متکی بودند و چگونه بر همدیگر اعتماد داشتند، صحبت نمود، همانطوریکه یک خانواده در هنگام خطر به همدیگر رسیدگی میکنند.

این درسی است که ارزش به خاطر سپردن را دارد، اینکه ما همه بخشی از یک خانوادۀ امریکایی استیم. با وجودیکه ما با اختلافات و تفرقه ها آشنایی داریم ولی مرامی که درج اسناد تاریخی ما میباشد، ما را به هم پیوند داده است. و عقیدۀ راسخ داریم که ایالات متحدۀ امریکا کشوریست که میتواند، آنچه را که عزم نموده است به سر برساند. بیایید که اکنون وظیفۀ دست داشتۀ خود را تکمیل کنیم. بیایید با مسؤولیت تمام این جنگ ها را خاتمه بخشیم و رویای امریکا را که در محراق تاریخ ما درج میباشد، دو باره احیا نماییم. با اعتماد به این داعیه و با ایمان به شما هموطنان و به امیدواریی که در قلب های ما وجود دارد بیایید برای این نسل و نسل های بعدی به گسترش تعهدات امریکا دست به دست هم بدهیم. خداوند سعادت را نصیب عساکر مان سازد و خداوند ایالات متحده در حفظ و امان خود نگه دارد.

XS
SM
MD
LG