لینک های دسترسی

Breaking News

تیلرسن: علایق پاکستان با تروریستان به بهای خاکش تمام می‌شود


رکس تیلرسن وزیر خارجۀ ایالات متحده

ایالات متحده، پاکستان را هشدار داد که اگر روابط خود را با گروه های دهشت افگن که در داخل آن کشور فعالیت می کنند و از لحاظ "وسعت و نفوذ" در حال رشد اند قطع نکند، ممکن اسلام آباد کنترول قلمرو خود را از دست دهد.

ریکس تیلرسن، وزیرخارجۀ امریکا گفت "می خواهیم با پاکستان کار کنیم تا دهشت افگنی را در داخل خاک آن کشور نیز از بین ببریم، اماپاکستان باید روند تغیر روابط خود را با شبکۀ حقانی و سایر گروه ها آغاز کند."

پاکستان همواره از جانب کشور همسایه اش افغانستان و در این اواخر مقامات امریکایی به حمایت و پناه دادن گروه های دهشت افگن به ویژه شبکۀ حقانی در خاک آن کشور متهم شده است؛ ادعای که همواره پاکستان آن را رد کرده است.

آقای تیلرسن افزود "پاکستان به بسیاری سازمان های دهشت افگن اجازه داده تا در داخل قلمرو آن کشور پناهگاه های امنی داشته باشند و وسعت و نفوذ آن سازمان ها در حال افزایش است."

وزیرخارجۀ ایالات متحده در واشنگتن گفت که او به رهبران پاکستانی هشدار داده است که گروه های دهشت افگن ممکن توجه شان را از کابل برگشتانده و تصمیم بگیرند اسلام آباد یک هدف بهتر برای شان باشد.

تاکنون حکومت پاکستان رسماً به این اظهارات وزیر خارجه تیلرسن واکنشی نشان نداده است، اما یک مقام ارشد حکومت پاکستان در صحبتی با صدای امریکا، این ادعاها را رد کرده و آن را بی اساس خوانده است.

به گفتۀ این مقام پاکستانی که نخواسته نامش افشا شود گفت "در سه سال گذشته، عملیات ضد دهشت افگنی پاکستان، به گونۀ موثر تمام گروه های دهشت افگن را در خاک آن کشور از هم پاشیده است و بیش از 200 هزار سرباز پاکستانی تاهنوز هم در مناطق سرحدی افغانستان به منظور حفظ دست آوردهایشان مستقر اند".

این اظهارات مقام پاکستانی در حالی بیان می شود که روز چهارشنبه در منطقۀ وزیرستان شمالی، گروه جامعۀ مدنی منطقۀ قبایلی در یک کنفرانس مطبوعاتی اعتراض آمیز اردوی پاکستان را به سو رفتار با مردم قبایلی متهم کردند.

محسن داور یک فعال جامعۀ مدنی گفت "اردوی پاکستان به جهانیان چهرۀ دیگری را به نمایش می گذارد حالانکه هیچ تغیری در وضعیت گروه های دهشت افگن ایجاد نشده و اردو به آنان کمک می کند."

آقای داور به خبرنگاران گفت که اردو شب گذشته در اعتراض به حمله بر یک سرباز اردوی پاکستان، جمعی کثیری از زنان، مردان و کودکان منطقۀ وزیرستان را از منازل شان بیرون کرده و آنان را به خاطر کشته شدن سرباز پاکستانی تنبه کرده اند."

شریک ساختن معلومات استخباراتی

حکومت پاکستان همچنان تعهد کرده که اگر مقامات امریکایی معلومات استخباراتی "عملی" را با اسلام آباد شریک سازد، اقداماتی را علیه آن دهشت افگنانی در داخل خاک پاکستان اتخاذ کند که در خشونت های افغانستان دست دارند.

آقای تیلرسن خاطر نشان کرد که واشنگتن ممکن اینگونه معلومات را با پاکستان شریک سازد به خاطریکه به گفتۀ وزیر خارجۀ ایالات متحده، واشنگتن واقعاً در بارۀ ثبات پاکستان نگران است.

آقای تیلرسن گفت "می خواهیم با آنان ]پاکستان[ با یک شیوۀ مثبت کار کنیم. تمایل داریم معلومات را با آنان شریک سازیم و می خواهیم موفق باشند."

وزیرخارجۀ ایالات متحده تاکید کرد که واشنگتن اما نمی تواند "وضعیت فعلی را ادامه دهد، جاییکه سازمان های دهشت افگن اجازه دارند در داخل خاک پاکستان برایشان پناهگاه امن بیابند."

این درحالیست که در اوایل ماه روان، وزیر دفاع ایالات متحده نیز سفری به پاکستان داشت و از مقامات آن کشور خواست تا تلاش هایشان را علیه گروه های دهشت افگن ]مستقر در پاکستان[ که در بیرون از خاک آن کشور دست به عملیات می زنند، دو برابر سازند.

XS
SM
MD
LG