لینک های دسترسی

Breaking News

کشف یک موتر مظنون در نزدیکی مقر وزارت دفاع امریکا


پنتاگون یا مقر وزارت دفاع ایالات متحدۀ امریکا

مأمورین ایالات متحده مردی را در ارتباط با قضیۀ کشف یک موتر مظنون در نزدیکی مقر وزارت دفاع امریکا، توقیف نمودند.

یک مأمور پولیس روز جمعه به خبرنگاران گفت که فرد مظنون، شب گذشته در قبرستان ملی آرلنگتن که در نزدیکی شهر واشنگتن قرار دارد، توقیف شده است.

"وقتی فرد مظنون، توقیف میگردید، چنین میپندارم که وی ظاهراً در جواب دادن به سؤالات پولیس، همکاری نمیکرد و فکر میکنم همین عکس العمل وی، منتج به آن شد که مساله کمی بزرگتر شود."

به گفتۀ مأمورین، پولیس پارک، پس از یافتن این مرد درین فکر افتادند که باید موتری نیز در کار باشد و به این ترتیب به جستجوی موتر مظنون پرداختند.

مقامات می افزایند، موتر مورد شک، در نزدیکی پنتاگان، مقر وزارت دفاع ایالات متحده، دریافت گردید که متعاقباً جهت بررسی این موتر، واحد خنثی سازی بم، به ساحه ارسال گردید.

مقامات، گزارش های را که گفته شده بود در داخل موتر کدام آلۀ انفجاری پیدا گردیده، تأیید نکردند.

به دلیل وقوع این رویداد، جاده های اطراف پنتاگان به طور موقت به روی ترافیک مسدود گردید.

XS
SM
MD
LG