لینک های دسترسی

Breaking News

کانگرس، صحنۀ دیگر رقابت انتخاباتی امریکا


دیموکرات‌های برای گرفتن کنترول کانگرس باید پنج کرسی سنا و ۳۰ کرسی دیگر مجلس نماینده‌گان را از آن خود کنند

همزمان با رقابت تنگاتنگ میان هیلری کلنتن نامزد دیموکرات و دونالد ترمپ نامزد جمهوریخواه برای احراز کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده، نماینده‌گان این دو حزب در انتخابات روز سه شنبه هشتم نوامبر برای احراز برخی کرسی‌های کانگرس نیز رقابت خواهند کرد.

جمهوریخواهان هم اکنون در مجلس نماینده‌گان و سنا اکثریت دارند و اگر رایدهنده‌گان امریکایی در هر یک از این مجالس به نماینده‌گان دیموکرات رای دهند، لوایح و قوانینی که تا کنون جموریخواهان کانگرس مانع تصویب آن شده است به ساده‌گی در سال ۲۰۱۷ برای توشیح به قصر سفید ارسال خواهد شد.

دیموکرات‌ها برای در دست گرفتن کنترول سنا باید پنج کرسی دیگر این مجلس را برنده شوند. هم اکنون جمهوریخواهان ۵۴ کرسی و دیموکرات‌ها ۴۴ کرسی مجلس ۱۰۰ عضوی سنا را در اختیار دارند و دو کرسی دیگر در اختیار سناتوران مستقل است که همسویی با دیموکرات‌ها دارند.

تحلیلگران تا چند روز پیش گمان داشتند که دیموکرات‌ها چهار تا هفت کرسی سنا را از خود خواهند کرد، اما جنجال ایمیل‌های محرم و رسمی خانم کلنتن که با استفاده از سرور شخصی ارسال شده بود ممکن برخی از این کرسی‌ها را به سمت جمهوریخواهان سوق دهد.

با اینحال ادارۀ تحقیقات فدرال امریکا روز یک شنبه پس از بررسی برخی دیگر از ایمیل‌های خانم کلنتن که در زمان تصدی وزارت خارجه با استفاده از سرور شخصی ارسال شده بود، به این نتیجه رسید که خانم کلنتن با اینکار مرتکب کدام جرمی نشده است.

دیموکرات‌ها برای گرفتن کنترول مجلس نماینده‌گان با آزمون بزرگتری روبرو اند و برای اینکار باید برندۀ ۳۰ کرسی دیگر مجلس شوند.

جمهوریخواهان از دو سال به اینسو کنترول مجلس سنا و از ۲۰۱۱ به اینسو کنترول مجلس نماینده‌گان کانگرس ایالات متحده را در اختیار دارند و تا این دم توانسته اند مانع تصویب یک سلسله قوانین به ویژه اصلاحات در قانون مهاجرت امریکا و کاهش مصارف دولتی شوند که از سوی باراک اوباما، رئیس جمهور دیموکرات برای تصویب به کانگرس پیشکش شده بود.

احتمال گرفتن ۵۰ – ۵۰ کرسی‌های سنا در انتخابات روز سه شنبه به این مفهوم است که معاون رئیس جمهور آیندۀ امریکا یک رای مهم را استعمال کرده و مشخص کند که کدام حزب کنترول سنا را در دست گیرد.

مجلس سنا چی کنترول آن را دیموکرات‌ها یا جمهوریخواهان در دست داشته باشند، به تاریخ سوم جنوری تحلیف خواهد کرد و فوراً در مورد گزینش یکی از قضات ستره محکمۀ رای گیری خواهد کرد.

انتونین سکالیا قاضی ستره محکمۀ ایالات متحدۀ امریکا در فبروری سال گذشته درگذشت و از آن زمان تا حال جموریخواهان سنا نگذاشتند که رئیس جمهور اوباما فرد دیگری را به عوض وی بگمارد. جمهوریخواهان استدلال کردند که بهتر است رئیس جمهوری که جاگزین آقای اوباما می شود این کار را انجام دهد.

افزایش سطح قرضه و کاهش مصارف، تجارت آزاد ایالات متحده با کشورهای حوزۀ اوقیانوس آرام و اروپا از دیگر مسایلی است که قانونگذاران جمهوریخواه و دیموکرات ایالات متحده در سال ۲۰۱۷ در مورد آن با هم چانه زنی خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG