لینک های دسترسی

Breaking News

واکنش ها به گزارش سنا از روش های استنطاق سی آی ای


دیان فاینشتاین، رئیس کمیتۀ امور استخباراتی مجلس سنای ایالات متحده حین نشر گزارش سنا

مجلس سنای ایالات متحده گزارش مهمی را در مورد جزییات شیوه های بازجویی شدید ادارۀ استخبارات مرکزی ایالات متحده (سی آی ای) به نشر سپرد که آن اداره چگونه پس از رویداد یازدهم سپتمبر ۲۰۰۱، دهشت افگنان مظنون را تحت بازجویی قرار می داد.

رئیس کمیتۀ امور استخباراتی مجلس سنای ایالات متحده در جریان نشر این گزارش گفت که سی آی ای قانون و ارزش های این کشور را نقض کرده است.

دیان فاینشتاین از نشر گزارش روش های بازجویی خشونت آمیز بر تقریباْ ۱۱۹ نفر دفاع کرد که از اخیر ۲۰۰۱ تا جنوری ۲۰۰۹ از سوی ادارۀ استخبارات مرکزی ایالات متحده بازداشت شده اند.

خانم فاینشتاین گفت"تاریخ در بارۀ ما بر اساس تعهدات مان فقط به یک اجتماع قضاوت می کند که توسط قانون و تمایل داشتن به رویارویی یک حقیقت تلخ اداره می شود و بگوییم که هیچگاهی دوباره این عمل را انجام نمی دهیم."

گزارش حاکیست که ادارۀ استخبارات مرکزی ایالات متحده، به منظور کسب معلومات از مظنونین بازداشت شدۀ القاعده و سایر شبه نظامیان؛ از شکنجه با آب یا غرق کردن مصنوعی، اعدام های کاذب، تهدیدات جنسی و سایر روش های شدید بازجویی استفاده کرده است.

در گزارش به این نکته نیز اشاره شده که مدیران سی آی ای نتوانسته اند اقدامات مناسب و یا اصلاحی را پس از مرگ و مجروح شدن بازداشت شدگان سی آی ای، بازداشت افرادی که نگهداشت آنان در مطابقت با معیارات قانونی قرار نداشت و استفاده از تکنیک های غیرمجاز بازجویی، اتخاذ کنند.

اما چارلز الن معاون پیشین سی آی ای می گوید آن شیوه ها آنان را قادر به دریافت و تحلیل معلومات علیه توانایی ها و مقاصد یک سازمان بسیار خطرناک کرد.

آقای الن می گوید"ما شیوه ها، تکتیک ها و روش های هسته القاعده را به دست آوردیم که بدون بازجویی شاید هیچگاهی به آن دست نمیافتیم."

تدابیر امنیتی در نمایندگی های امریکا

مراکز دیپلوماتیک، نظامی و تجارتی ایالات متحده در خارج از این کشور به منظور رویارویی با واکنش های خشونت آمیز علیه گزارش فعالیت های ادارۀ استخبارات مرکزی ایالات متحده در حال آماده باش قرار دارند. اعمال که بسیاری آن در زندان های مخفی در خارج از امریکا صورت گرفته است.

چک هیگل، وزیر دفاع امریکا می گوید تا هنوز هیچ معلومات استخباراتی که گواه اعمال تخربیکارانه علیه مراکز ایالات متحده باشد در دست ندارند.

بارک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده طی اعلامیۀخاطر نشان کرد که هیچ کشوری کامل نمی باشد اما "یکی از نقاط نیرومندی که ایالات متحده را در استثنا قرار می دهد تمایل آزادانۀ مان به رویارویی به گذشته، رویارویی با عیوب مان، ایجاد تغیر و انجام بهتر کار ها می باشد."

شکنجه، کسب معلومات بدتر است

جان مکین، سناتور ارشد جمهوریخواهان که ممکن سر از ماه جنوری رهبری کمیتۀ امور نظامی مجلس سنا را بر عهده گیرد و خود در جریان جنگ ویتنام شکنجه شده بود گفت که بدرفتاری با زندانیان به جای کسب استخبارات مفید، استخبارات بدتری را به دست می آورد.

آقای مکین می گوید بدیهی است که برای شکست دشمنان خود به استخبارات نیاز داریم "اما به استخبارات قابل اعتماد. شکنجه تا اینکه معلومات و استخبارات عملی را به دست دهد، باعث ایجاد معلومات گمراه کننده می شود."

در میان افرادیکه بر آنان روش های مختلف عملی شده، ابو زبیده و خالد شیخ دو عضو ارشد عملیاتی القاعده و عبدالرحمن النشیری طرح کنندۀ بمگذاری اکتوبر ۲۰۰۰ در کشتی طیاره بردار کول امریکا، شامل می باشد.

براساس خلاصۀ ۵۰۰ صفحه یی اسناد ۶۷۰۰ ورقی این گزارش، آن اداره معلومات نادرست را در مورد موثریت برنامه های خود ارایه کرده است.

جان برنن، رئیس کنونی سی آی ای، طی اعلامیۀ پذیرفته است که آن اداره اشتباهاتی را مرتکب شده و همواره براساس معیارات که مردم ایالات متحده انتظار آن را دارند فعالیت نکرده است. اما آقای برنن تاکید ورزید که بازجویی ها معلوماتی را به دست داده که در خنثی ساختن نقشه های حملات، بازداشت دهشت افگنان و حفظ جان مردم ممد واقع شده است.

رئیس کمیتۀ امور استخباراتی مجلس سنا گفت که یک رقم کوچک کارمندان سی آی ای در شیوه های خشن بازجویی دخیل بوده، توسط دو قراردادی های خارجی با نظارت کمی انجام شده است.

این برنامه توسط جورج دبلیو بش، رئیس جمهور یپشین ایالات متحده پس از رویداد یازدهم سپتمبر ۲۰۰۱ اجازه داده شد اما بارک اوباما پس از آنکه در ۲۰۰۹ به حیث رئیس جمهور حلف وفاداری یاد کرد، آن شیوه ها را منع قرار داد.

واکنش پولند

صدراعظم پولند می گوید که گزارش مجلس سنای ایالات متحده درمورد زندانیان اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده ممکن به پایان دادن تحقیقات درمورد اینکه پولند میزبان زندان مخفی سی آی ای بوده است یا نه، کمک کند.

خلاصه یک گزارش نشر شده به روز سه شنبه اداره استخبارات مرکزی امریکا را به خاطر شکنجه کردن زندانیان در زندان های مخفی محکوم کرده است. این گزارش نام کشورهای میزبان را ذکر نکرده است.

پولند از سال ۲۰۰۸ روی ادعاهای تحقیق می کند که گویا آن کشور میزبان زندان مخفی بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ بوده است.

گزارش: شارون بن، خبرنگار صدای امریکا، و خبرگزاری های رویترز و اسوشتدپرس

ترجمه: قدیر مشرف

XS
SM
MD
LG