لینک های دسترسی

Breaking News

مخالفت سناتوران امریکایی با فروش سلاح به عراق


سناتوران امریکایی میگویند که تهدید داعش باید محدود شود
سناتوران امریکایی میگویند که تهدید داعش باید محدود شود

یک عضو قدرتمند کانگرس ایالات متحده میگوید که او فروش تسلیحات امریکایی به عراق را مانع خواهد شد، مگر این که اطمینان حاصل کند که این تسلیحات امریکایی به دست شورشیان افراطگرای اسلامی قرار نخواهد گرفت.

رابرت می نیندیز، رئیس کمیتۀ روابط خارجی مجلس سنا ایالات متحده میگوید که با وجود سالها آموزش های شدید امریکایی، اردوی عراق در میدان نبرد ناکام مانده است.

او میگوید:" آنان (اردو) ساحات تحت تصرف شان را که مسؤولیت حفاظت آن را داشتند، ترک کردند، تجهیزات نظامی امریکایی را پیشت سر گذاشتند و از جنگجویان گروه دولت اسلامی عراق وشام فرار کردند."

می ننیدیز افزود که در عدم موجودیت اطمینان از قابلیت های اردوی عراق، او با فروش تسلیحات بیشتر امریکایی به بغداد، مخالفت خواهد کرد.

این سناتور میگوید که نشست کانگرس مایل نخواهد بود فروش تسلیحات بیشتر به عراقی ها را در حالی تصویب کند که آنان این تجهیزات را ترک کنند و این سپس به دست افرادی قرار گیرد که ایالات متحده جداً از آنان در قبال منافع امنیت ملی خویش نگران است.

وزارت دفاع ایالات متحده محمولۀ ابتدایی فروش تسلیحات به نیروهای عراقی را تکمیل کرده اما هنوز نتایج یا پیشنهاداتی را به اعضای کانگرس بیان نداشته است.

یک سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده دیروز گفت که در تناسب به مخالفت با سرعت این روند، تلاشهای مرور، بیشتر بر دقت و تفیصل متمرکز است.

قابلیت اردوی عراق

الیزا سلوتکن، دستیار معین وزیر دفاع در امور امنیت بین المللی پس از آنکه مورد فشار سناتوران قرار گرفت، یک تصویر مختلطی از اردوی عراق را به نمایش گذاشت.

او گفت که برخی از جزوتام های بسیارقابل اردوی عراق وجود دارد که از روحیۀ بلندی برخوردار است و قابلیت و تمایل جنگیدن را دارند اما برخی از قطعات دیگر نیز وجود دارد که در آن روحیه ضعیفتر بوده و ممکن در آن تمایل و قابلیت جنگنیدن آنقدر موجود نباشد.

سناتوران هر دو حزب رهبریت انشعابی فرقوی عراق را مسؤول هرج و مرج و ناآرامی ها در آن کشور مقصر عنوان کرده گفتند که تهدید گروه دولت اسلامی عراق و شام باید محدود شود.

بریت مک گورک، دستیار معین وزیر خارجۀ ایالات متحده در امور عراق و ایران، داعش را یک اردوی تمام عیار و بد تر از القاعده تعریف کرد. او گفت که این گروه قدرت این دارد تا از شرق میانه فراتر رود.

مک گورک گفت:"داعش میتواند در یک ماه بین ۳۰ تا ۵۰ بمگذار انتحاری را به عراق سوق دهد. بر اساس ارزیابی ما تقریباً همۀ آنان جنگجویان خارجی اند."

او علاوه کرد که برای داعش فرستادن این بمگذران انتحاری و جهادی های جهانی به مراکز سایر کشورهای منطقه یا اروپایی و یا هم در بد ترین قضیه به ایالات متحده، بسیار آسان است.

سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفت که حکومت جدید عراق باید برای مبارزه با نفوذ داعش از نفوس نا آرام سنی ها در منطقه کمک طلب کند. او اهمیت نیروهای امنیتی را زیر سوال نبرد اما گفت که عراق بیشتر به سازش های سیاسی در بغداد نیاز دارد.

XS
SM
MD
LG