لینک های دسترسی

Breaking News

شصت درصد زنان امریکایی اذیت جنسی دیده اند - نظرسنجی


در این سروی، اکثریت بزرگ مردان و زنان، نگرانی عمیق شان را به خاطر اذیت جنسی ابراز داشته اند

شصت در صد زنانی که در یک نظرسنجی در ایالات متحده امریکا اشتراک ورزیده اند گفته اند که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند.

یافته های این همه پرسی پوهنتون کوینیپاک که روز سه شنبه به نشر رسید نشان می دهد که دو بر سه حصۀ زنان شامل در آن همه پرسی گفته اند که در جریان کار "آزار و اذیت جنسی" را تجربه کرده اند.

نتایج همه پرسی در زمانی به نشر می رسد که ایالات متحده با افتضاح حملات و آزار و اذیت های جنسی مواجه است که جهان سرگرمی ها، کسب و کار (مشاغل) و سیاست را تکان داده است.

در این سروی، ۲۰ درصد مرد ها گفته اند که با آزار و اذیت جنسی مواجه شده اند که شصت درصد آن، در جریان کار اتفاق افتاده است.

آنعده زنان که در این همه پرسی از مواجه شدن با آزار و اذیت جنسی شکایت کرده اند؛ ۶۹ درصد آنان در جریان کار، ۴۵ درصد در جاده ها و ۱۴ درصد هم در داخل منزل با آزار و اذیت جنسی مواجه شده اند.

همه پرسی این را هم دریافته است که ۸۹ درصد افراد شامل در آن، آزار و اذیت جنسی زنان را "یک مشکل جدی" عنوان کرده و ۵۵ درصد هم گفته اند که پوشش رسانه ها از موجی از ادعا های اخیر تجاوزات جنسی، منجر به درک و آگاهی بهتر در بارۀ آزار و اذیت جنسی شده است.

در یافته های نظر سنجی پوهنتون کوینیپاک آمده است که ۶۲ درصد افرادیکه با آنان صحبت شده است به این باور بوده اند که به تعقیب ادعاهای اخیر در بارۀ آزار و اذیت جنسی، افراد بیشتری احتمالاً پاسخگو قرار خواهند گرفت.

تیم مالوی، معاون رئیس همه پرسی پوهنتون کوینیپاک می گوید "اکثریت بزرگ مردان و زنان امریکایی، به خاطر آزار و اذیت جنسی عمیقاً نگران بوده تاکید دارند که چرا این عمل صورت می گیرد. از هر ده زن، شش تن آنان آزار و اذیت جنسی را تجربه کرده و قربانی آن بوده اند."

پوهنتون کوینپیاک می گوید که این سروی بر اساس مصاحبه با ۱۴۱۵ نفر در بین پانزدهم تا بیستم ماه نومبر سال روان صورت گرفت.

XS
SM
MD
LG