لینک های دسترسی

Breaking News

تصویب قانون متنازع معاملات تجارتی در ایالات متحده


رئیس جمهور اوباما از دیر زمانی خواستار تصویب این قانون بود اما بسیاری از اعضای دموکرات کانگرس سرسختانه مخالف آن بودند.

کانگرس ایالات متحده که کنترول آن در دست اکثریت جمهوریخواهان است، یک قانون مهم در مورد معاملات بزرگ تجارتی را تصویب کرد.

پیشنویس این قانون، که اختیار رئیس جمهور اوباما را در حل و فصل معاملات تجارت جهانی بیشتر میسازد، در مجلس سنا با شصت رأی موافق و سی و هشت رأی مخالف تصویب شد و قرار است برای توشیح به قصر سفید فرستاده شود.

رئیس جمهور اوباما از دیر زمانی خواستار تصویب این قانون بود اما بسیاری از اعضای دموکرات کانگرس سرسختانه مخالف آن بودند.

تصویب این مسوده دوهفته پس از آن صورت گرفت که جروبحث اعضای دموکرات مجلس نمایندگان مبنی بر این که گویا این قانون به بهای از دست دادن شغل مردم امریکا تمام خواهد شد، موقتاً باعث کنار گذاشتن آن شده بود.

حکومت به دنبال راه سریع برای تکمیل دور مذاکرات تجارتی بود که شامل دوازده کشور در امتداد هر دو طرف اقیانوس آرام، از جمله جاپان می باشد صدراعظم جاپان از تصویب آن استقبال کرد.

شینزو آبه صدراعظم جاپان تصویب قانون یاد شده را حیاتی خوانده گفت که تصویب این قانون یک گام بزرگ به جلو است.

این قانون به رئیس جمهور ایالات متحده صلاحیت عام و تام مذاکره درمورد معاملات تجارتی به سطح جهان را میدهد که کانگرس صلاحیت رد و یا تصویب یک سرۀ آن را خواهد داشت، اما صلاحیت تغییر و تعدیل اش را نخواهد داشت.

میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوریخواه در مجلس سنای ایالات متحده، این قانون را پیروزی کلیدی برای کارگران امریکایی و محصولات ساخت ایالات متحده خوانده گفت خرسند است از این که برا ی اقتصاد قرن بیست و یک، یک راه عادلانه ایجاد شد.

قرارداد ترانسپسیفیک یا قانون تجارت آزاد کشورهای اوقیانوسیه، که به مثابۀ یک دست آورد عمدۀ رئیس جمهور اوباما پنداشته شده میتواند، راه را برای بزرگترین توافق تجارت آزاد که همطراز توافق تجارت آزاد امریکای شمالی است، هموار میسازد.

XS
SM
MD
LG