لینک های دسترسی

Breaking News

سیر سرمایه گذاران چینی به بخش تکنالوژی امریکا ادامه دارد


سی بی که یکی از شرکت های امریکایی است معلومات را در مورد وضعیت بازار تکنالوژی بررسی می کند. بر اساس معلومات این شرکت، علاقمندی چینایی ها در بخش سرمایه گذاری در تکنالوژی ایالات متحده روبه افزایش می باشد.

یکی از سروی های اخیر این شرکت نشان می دهد که ٢٦ در صد شرکت های جدیدی که در ایالات متحده امریکا به وجود آمده اند با پولی تاسیس شده اند که از چین به امریکا سرازیر شده است.

یکی از محلاتی که سبب جذب این سرمایه ها گردیده است «سلیکان والی» مرکز تکنالوژی در ایالات متحده می باشد.

در سه ربع سال ٢٠١٦ سرمایه گذاران چینایی ١٦٠ معامله تکنالوژی را در ایالات متحده انجام داده اند که ارزش آن به سه اعشاریه پنج میلیارد دالر امریکایی می رسد. گفته می شود پول بیشتری همچنان در راه است.

طی یکی از محافلی که در «سلیکان والی» برگزار گردیده بود، بانی شرکت تعلیمی «نیو اوریانتل» ایجاد تکنالوژی «ا پلس» را با سرمایه یک صد میلیون دالر در بخش تکنالوژی اعلام کرد.

میکائیل یو، بانی «ا پلس» گفت "یکی از عللی که به فکر من ما توانسته ایم پول را به سلیکان والی بیاوریم، این است که این محل به خاطر مغزهای متفکر و مفکوره های خویش مشهور است."

جی ال اف که یکی از شرکت های جدید التاسیسی است که سمی کاندکترها را تولید می کند، ٦٠ درصد آن متعلق به چینایی ها می باشد. رئیس این شرکت می گوید که خیلی دشوار است تا برای یک شرکت سمی کاندکتر درین جا پول جمع آوری کنید.

درحالیکه به صورت عمومی سرمایه گذاری در شرکت های جدید التاسیس درحال کم شدن است اما سرمایه گذاری چینایی ها درین مسئله روبه ازدیاد می باشد.

وانگ زیاو رئیس شرکت «اننو سپرنگ» است. این شرکت بطور دایم می کوشد ابتکارات را ترغیب کند و ایجاد چنین تشبثات را در «سیلیکان ولی» تسهیل بخشد. او گفت که چینایی ها سیلیکان ولی را خیلی دوست دارند زیرا این شرکت در ظرف سی سال کارهای زیادی را درساحه تکنالوژی انجام داده است.

ونگ زیاو، رئیس اننوسپرنگ می گوید "سرمایه گذاران چینی، خیلی رقابتی اند و ما آنچه را که دراین جا در طی سی سال انجام یافته است، تمجید می کنیم. ما به ضعف خود اعتراف می کنیم. از لحاظ فرهنگی به ما گفته نشده است که باید تفاوت پذیر باشیم. آنها این خلاقیت را دارند تا کارهای را به طور متفاوت انجام دهند. آنها چیزهایی را خلق می کنند که سایرین از آن عاجز اند. ازین لحاظ ما می خواهیم تا با آنها کار کنیم و کارهای بهتری را انجام دهیم."

شرکت چینایی انگ دان یک بخش تکنالوژی خود را در سیلیکان ولی گشود است. لی شیپنگ از انگ دان می گوید "ما می دانیم که سلیکان والی یکی از مراکز ابتکاری در سطح جهان می باشد. بسیاری از شرکت های نو آغاز از این جا سربلند می کنند. مردمان خلاق با ابتکارات شان اینجا تبارز می کنند. ما می خواهیم از آن استفاده کنیم. برای شرکت های امریکایی ضرور است تا از امکانات شرکت های چینایی نیز استفاده کنند."

شرکت انگ دان مرکز بزرگی است که شرکت های جدید التاسیس را با زنجیره های عرضه کننده اجناس تولیدی آنها و باراز وصل می کند.

لی شیپنگ می گوید که بخش تکنالوژی هوشمند که آنها روی آن سرمایه گذاری کرده اند همچنان به رشدش ادامه می دهد و شرکت های مشابه دیگری نیز به زودی در ایالات متحده که مالکان آنها از چین اند آغاز به کار خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG