لینک های دسترسی

Breaking News

ترمپ: کمک به افغانستان و فشار را بر پاکستان افزایش می دهیم


رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که تغییر بزرگی در ستراتیژی ایالات متحده برای افغانستان ایجاد می کند.

دونالدترمپ حین اعلام ستراتیژی ایالات متحده برای افغانستان و جنوب آسیا گفت "نیرو های امریکایی در افغانستان باقی می مانند اما در راهکار آنان تغییر ایجاد خواهد شد."

در ستراتیژی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان به عوض روش استوار بر زمان معین، روی وضعیت در میدان جنگ تمرکز صورت خواهد گرفت.

در حالیکه انتظار می رفت رئیس جمهور ضمن اعلام افزایش سربازان امریکایی در افغانستان، رقم سربازان اضافی را نیز اعلام کند، اما آقای ترمپ در این مورد صحبتی نکرده در عوض گفت "زمان ورود و خروج مان را پیش از پیش اعلام نمی کنیم."

رئیس جمهور ترمپ گفت که ایالات متحده به حمایت خود از افغانستان ادامه خواهد داد و از نیروی نظامی برای ایجاد شرایط روند سیاسی، جهت دسترسی به صلح پایدار استفاده خواهد کرد.

آقای ترمپ گفت که دیگر آن "زمان به پایان رسیده" که نیرو های نظامی امریکا برای ایجاد دموکراسی در سایر کشور ها تلاش کنند. در عوض "در کنار شرکا و متحدین ما برای حراست از منافع مشترک مان مبارزه خواهند کرد."

رئیس جمهور ترمپ تاکید ورزید که تنها استفاده از نیروی نظامی نمی تواند "صلح پایدار به افغانستان به ارمغان آورد و یا تهدید دهشت افگنان را کاهش دهد. اما استفادۀ ستراتیژیک قوا می تواند شرایط را برای روند سیاسی به منظور تحکیم صلح پایدار ایجاد کند."

آقای ترمپ به نحوی به حکومت افغانستان هشدار داد که ایالات متحده تا زمانی با حکومت آن کشور کار می کند که شاهد "عزم و پیشرفت" به خصوص در قسمت آوردن اصلاحات باشد.

آقای ترمپ گفت که کمک و حوصله مندی ایالات متحده "نا محدود و مانند چک سفید" نبوده بلکه از حکومت افغانستان خواست تا کارکرد های چشمگیری را در زمینۀ اصلاحات و سهمگیری سیاسی، نظامی و غیرنظامی انجام دهد.

رئیس جمهور ترمپ گفت مردم ایالات متحده انتظار دارند شاهد "اصلاحات واقعی، پیشرفت واقعی و نتایج واقعی باشند."

رئیس جمهور ترمپ اعتراف کرد که تصمیم نخستینش "خروج نیرو های نظامی از افغانستان بود؛ اما، تصمیم گرفتن به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده بسیار دشوار است".

آقای ترمپ ستراتیژی کشورش را در سه بخش خلاصه کرده گفت که ایالات متحده "باید به دنبال یک نتیجۀ قابل افتخار و پایدار از قربانی های سربازان امریکایی در افغانستان باشد."

رئیس جمهور ترمپ تاکید کرد که سربازان امریکایی جان هایشان را در افغانستان با خطر مواجه کرده اند، لذا " سزاوار یک پیروزی اند. سزاوار تجهیزات مورد نیاز و اعتماد می باشند تا بجنگند و پیروز شوند."

رئیس جمهور ترمپ حین صحبت از قربانی تمام سربازان امریکایی که برای حراست از این کشور در افغانستان جان داده اند، قدردانی کرد.
رئیس جمهور ترمپ حین صحبت از قربانی تمام سربازان امریکایی که برای حراست از این کشور در افغانستان جان داده اند، قدردانی کرد.

رئیس جمهور گفت تمام محدودیت های را که بر وزرات دفاع و فرماندهان نظامی امریکایی در میدان جنگ وضع بود، برطرف کرده است.

آقای ترمپ علاوه کرد که صلاحیت نظامیان امریکایی مستقر در افغانستان را افزایش داده و به آنان دست باز می دهد تا دهشت افگنان را هدف قرار دهند.

در دومین بخش ستراتیژی آقای ترمپ، رئیس جمهور "پیامد های خروج سریع" نظامیان امریکایی را از افغانستان یک امر "کاملاً قابل پیشبینی و غیر قابل قبول" عنوان کرد.

رئیس جمهور ترمپ گفت که با خروج سریع از افغانستان "رویداد یازدهم سپتمبر ۲۰۰۱ در ایالات متحده و وضعیت پس از ۲۰۱۱ عراق می تواند در افغانستان تکرار شود."

آقای ترمپ یکبار دیگر با انتقاد از کارکرد حکومت باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده گفت که با خروج نظامیان امریکایی از عراق، "سربازان امریکایی شاهد تصرف آن مناطقی توسط گروه دهشت افگن داعش در عراق بودند که برای تصرف آن خون داده بودند."

در سومین بخش ستراتیژی ایالات متحده در قبال افغانستان، رئیس جمهور ترمپ که "تهدید امنیتی از جانب افغانستان و منطقه" را علیه ایالات متحده "بزرگ" خوانده گفت که در حال حاضر حدود ۲۰ سازمان که ایالات متحده آن را دهشت افگن شناسایی کرده است، در افغانستان و پاکستان فعال اند.

افزایش فشار بر پاکستان

رئیس جمهور ترمپ با تاکید بر عملکرد پاکستان در قبال گروه های دهشت افگن گفت که "اکثر اوقات، پاکستان به افرادی پناه می دهد که باعث دهشت، هرج و مرج و آشوب" در منطقه بوده و علیه نیرو های امریکایی می جنگند.

دونالدترمپ هشدار داد که ایالات متحده دیگر در برابر فراهم آوری پناهگاه های امن برای دهشت افگنان توسط پاکستان "خاموشی اختیار نخواهد کرد. دهشت افگنانی که شامل طالبان و دیگر گروه های تندرو می شود، تهدیدی برای منطقه و فراتر از آن می باشد."

رئیس جمهور گفت که پاکستان در مشارکت با ایالات متحده در جنگ افغانستان منفعت بیشتری کسب خواهد کرد، اما "با تداوم پناه دهی به جنایتکاران و دهشت افگنان، بسیار متضرر خواهد شد."

رئیس جمهور ترمپ با یاد آوری از خصومت دیرینه میان پاکستان و هند گفت که هر دو کشور مجهز به سلاح اتمی بوده و این امر هر دو جانب را با خطر مواجه ساخته است.

دونالد ترمپ گفت که هدف ایالات متحده در افغانستان و پاکستان مشخص است و آن "از بین بردن پناهگاه های امن دهشت افگنان می باشد."

آقای ترمپ پاکستان را از لحاظ تاریخی یک متحد خوب ایالات متحده عنوان کرده گفت که مردم آن کشور قربانی دهشت افگنی شده اند اما؛ در عین زمان "پاکستان به همان دهشت افگنانی پناه می دهد که ما را از بین می برد."

رئیس جمهور ترمپ به پاکستان گفت که اکنون زمان آن رسیده تا "مدنیت اختیار کرده و به صلح متعهد" شود.

آقای ترمپ این را هم خاطر نشان کرد که ادارۀ تحت امرش یک جنگ ۱۶ ساله را به ارث برده و دیگر واشنگتن "وقت ندارد به گذشته برگشته و تصامیم بهتر و دیگری بگیرد."

اما، دونالدترمپ تاکید کرد که "یک راهی نه یک راه را برای حل این مشکلات پیدا خواهد کرد و گفت "من حل کنندۀ مشکلات استم و در نهایت ما پیروز خواهیم شد."

جمعی از سربازان امریکایی که در پایگاه نظامی بیرون شهر واشنگتن در سخنرانی رئیس جمهور ترمپ حضور داشتند.
جمعی از سربازان امریکایی که در پایگاه نظامی بیرون شهر واشنگتن در سخنرانی رئیس جمهور ترمپ حضور داشتند.

رئیس جمهور ترمپ گفت که صلاحیت نیرو های نظامی امریکایی را در افغانستان وسیع تر ساخته است تا شبکه های دهشت افگن و جنایتکار را که خشونت بار و آشوبگر اند در سرتاسر افغانستان هدف قرار دهند.

رئیس جمهور هشدار داده گفت که هدف از اینکار "فهماندن آن جنایتکاران است که بدانند هیچ مکانی برای پنهان شدن نخواهند داشت. عکس العمل ما سریع و نیرومند خواهد بود."

آقای ترمپ گفت که نیرو های امریکایی "برای پیروزی جنگ خواهند کرد. ما برای پیروزی خواهیم جنگید."

رئیس جمهور ایالات متحده تصریح کرد که "حمله بر دشمنان ما، از بین بردن داعش، متلاشی کردن القاعده، جلوگیری از کنترول طالبان بر افغانستان و توقف حملات علیه ایالات متحده پیش از آنکه طرح ریزی شوند" از اهداف آنان بوده و "پیروزی را تعریف می کند".

در حالیکه آقای ترمپ خود از تعداد سربازان اضافی در افغانستان صحبتی نکرد، اما از متحدین ناتو ایالات متحده خواست تا از ستراتیژی کشورش در قبال افغانستان – جنوب آسیا با اعزام نیرو های اضافی و افزایش وجوحات مالی، حمایت کنند.

رئیس جمهور ترمپ ابراز اطمینان کرده گفت "می دانیم که آنان (متحدین ناتو امریکا) اینکار را انجام می دهند."

دونالدترمپ با ستایش از توانمندی و خودگذری مردم و نیرو های امنیتی افغان، بر نیرومند شدن قوای امنیتی افغان تاکید کرده گفت "نیرو های امنیتی در برابر دشمن مشترکی می جنگد که ایالات متحده را تهدید می کند؛ با تقویت قوای امنیتی افغان ما کار کمتر را انجام خواهیم داد."

رئیس جمهور ترمپ گفت که افغان ها خود کشور شان را مصوون ساخته و اعمار کرده و آیندۀ شان را رقم خواهند زد؛ "ما خواهان موفقیت آنان استیم."

آقای ترمپ گفت که ایالات متحده "ملت سازی نمی کند؛ دهشت افگنان را از بین می برد."

همکاری بیشتر هند

یکی از مسایل که روی آن در ستراتیژی جدید ایالات متحده در مورد افغانستان و جنوب آسیا تاکید صورت گرفت رابطۀ افغانستان، ایالات متحده و هند بود.

رئیس جمهور ترمپ هند را یک شریک ستراتیژیک واشنگتن خوانده از همکاری دهلی جدید در اعمار مجدد افغانستان سپاسگزاری کرد.

آقای ترمپ تاکید کرد که با درنظر داشت منافع فراوان که هند از تجارت آن کشور با ایالات متحده می برد "اکنون از دهلی جدید می خواهیم تا در عرصۀ افغانستان، به ویژه همکاری اقتصادی و انکشاف، با ایالات متحده بیشتر کمک کند."

رئیس جمهور ترمپ، تعهد ایالات متحده را در بخش دنبال کردن اهداف مشترک دو کشور در بخش تامین امنیت و صلح در جنوب آسیا و منطقۀ هند اوقیانوس آرام، تکرار کرد.

واکنش ها

پال راین، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده لحظاتی پس از سخنرانی رئیس جمهور ترمپ، در صحبت با شبکۀ سی ان ان گفت که از "تصمیم رئیس جمهور خورسند" است.

آقای راین که پس از پیروزی دونالد ترمپ در انتخابات، حمایت خود را از وی اعلام کرد گفت که قصرسفید در بارۀ این ستراتیژی به وی معلومات داده بود.

او ستراتیژی جدید ایالات متحده را "جامع" عنوان کرده گفت که باید برای دسترسی به نتایج عملی "کار های بیشتری انجام دهیم."

مایک پنس، معاون رئیس جمهور ترمپ می گوید که پالیسی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان "ناکامی های گذشته را معکوس خواهد ساخت."

آقای پنس بدون اینکه از کشوری نام ببرد گفت که تحت قیادت رئیس جمهور ترمپ، ایالات متحده چک های سفید را برای کشور های نخواهد نوشت که در از بین بردن نیرو های ناکام می ماند که هر روز تلاش می ورزند مردم امریکا را بکشند.

از جانب دیگر، عمر صمد، دیپلومات و سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه با ابراز خوشبینی از ستراتیژی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان گفت که برای نخستین بار "ایالات متحده موقف گیری واضحی خود را بیان داشته و دوست و دشمن را از هم جدا کرد."

آقای صمد تاکید کرد که عدم اعلام شمار سربازان اضافی "جز برنامه و طرز العمل جدید امریکا در قبال افغانستان است که نه شمار سربازان را اعلام می کند؛ نه زمان آغاز عملیات و نه هم نحوۀ عملیات را پیش از پیش بیان می دارند".

XS
SM
MD
LG