لینک های دسترسی

Breaking News

گرمترین زمستان در ایالات متحده در طول 40 سال


بسیاری ایالت ها در ایالات متحدۀ امریکا، گرمترین زمستان را در طول 40 سال گذشته تجربه می کنند.

شگوفه ها در شهر واشنگتن پایتخت ایالات متحده باز شده و در اکثریت مناطق ایالات متحده از برف خبری نیست.

به تاریخ 31 ماه جنوری، درجۀ حرارت در اکثریت شهر های ایالات متحده به 50 درجۀ فارنهایت که برابر است با 10 درجۀ سانتی گراد و حتی بلند تر از آن رسید.

در شهر واشنگتن شگوفه ها هفته ها قبل از معیاد معینه زمانی باز شدند که درجۀ حرارت به 20 درجۀ سانتی گراد رسید.

این وضیعت تفاوت بزرگی را با سال 2011 نشان می دهد، زمانیکه بیش از نیمی از ایالات متحده را برف پوشانیده بود.

توفان های برف در سرتاسر این کشور 36 نفر را کشته و 1.8 میلیارد دالر خسارۀ مالی به ایالات متحده وارد کرد.

XS
SM
MD
LG