لینک های دسترسی

Breaking News

شمار قربانیان آتش سوزی در کالیفورنیا به ۲۳ رسید


منطقۀ سانتا روزای کالیفورنیا که شعله های آتش آن را با خاک یکسان کرده است

ادارۀ جنگلداری و آتش نشانی کالیفورنیا با ارایۀ تازه ترین رقم جان باختگان این آتش سوزی وحشی، روز چهارشنبه، سلسلۀ آتش سوزی ها را در مناطق آسیب دیده، "یک رویداد جدی، بحرانی و فاجعه بار" خوانده است.

کین پیملوت، رئیس این اداره به خبرنگاران گفته است که ۸ هزار کارمند اطفائیه؛ توجه بیشتر را برای فرونشانی آتش و نجات زندگی و ملکیت مردم متمرکز کرده اند.

این آتش سوزی که به سرعت مناطق تاکستان ها را در شمال کالیفورنیا می بلعد، به گفتۀ مقامات آتش نشانی آن ایالت، حدود ۱۵۰۰ منزل را طعمۀ حریق کرده است.

دود برخاسته از ۱۷ شعله بزرگ، از روز یکشنبه به اینسو، فضای تقریباً بیش از ۴۶ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین را پوشانیده است.

در منطقۀ ناپا، چارلس ریپی ۱۰۰ ساله و سارا همسرش که ۹۸ سال داشت، به گفتۀ مقامات محلی در میان جان باختگان اند.

از آن منطقه جزییات بیشتری که نشاندهندۀ تلفات باشد، تاهنوز در دست نیست؛ اما گزارش های تازه حاکی از تلفات در مناطق سونوما و مندوسینو نیز می باشد.

آتش سوزی در شمال سانفرانسیسکو، مرگبار ترین حریق در تاریخ کالیفورنیا محسوب شده است. شعله های آتش ۱۸۰ تن را مجروح کرده و بیش از ۳۵۰۰ منزل و کسب و کار را تخریب کرده است.

مقامات محلی در منطقۀ سونوما می گویند که تا هنوز ۶۷۰ تن در فهرست ناپدید شدگان ناشی از آتش سوزی در منطقۀ تاکستان ها شامل اند.

اعضای خانواده ها با رجوع به رسانه های اجتماعی، برای پیدا کردن عزیزان شان در شمال کالیفورنیا، درخواست کمک کرده اند.

تاهنوز واضح نیست که برخی از ناپدید شدگان، واقعاً صحت دارند یا خیر.

XS
SM
MD
LG