لینک های دسترسی

Breaking News

'تهدیدات دهشت افگنی در امریکا تغییر شکل داده است'


یک مطالعه تازه نشان میدهد که تهدیدات دهشت افگنی علیه ایالات متحده از زمان حملات یازده سپتمبر سال ۲۰۰۱ تا کنون تغییر نموده در مقیاس خود کوچکتر شده منابع آن اکنون بیشتر داخلی گردیده اند.

۱۰ طیاره ربای که در یازده سپتمبر سال ۲۰۰۱ بر ایالات متحده حمله کردند، عرب بوده هیچ یک تبعه امریکا نبودند. ولی ۹ سال بعد از آن واقعه، وضع تغییر نموده است.

مطالعه نشان میدهد که اکنون بیشتر امریکاییان با القاعده و گروه های دیگر دهشت افگنی همدست اند، و ایالات متحده در قسمت جلوگیری آن بطی بوده است. ستیفن فلاین، تحلیل امور دهشت افگنی که درین مطالعه سهم داشته است میگوید:

این برای مراکز استخباراتی ما تقریبا نا ممکن است که حملات کوچکتر، بخصوص حملاتی را که منشه داخلی دارند، کشف نمایند. این بدین معنی است که در ایالات متحده حملات دهشت افگنی صورت خواهد گرفت، و ما باید این را درک کنیم.

یک مثال آن بم گزاری ناکام تایمز سکویر نیویارک است. پسر امریکایی پاکستانی الاصل که مجرم به دهشت افگنی شده است، در کشور دیگری تربیه شده بود. این مطالعه میگوید، سال گذشته حد اقل ۴۳ تبعه امریکایی و باشندگان دایمی امریکا با جرایم مرتبط با دهشت افگنی دست داشتند.

بروس هوفمن، متخصص امور دهشت افگنی که نیز درین مطالعه سهم گرفته است میگوید:

افرادی اند که امروز نقاط مختلفی را در جهان هدف اعمال دهشت افگنی میدهند. چنانچه ماه گذشته افرادی کوشش کردند که عوض پاکستان به سومالیا رفته و در انجا بجنگند.

پلان اعمار مسجد در نزدیک ساحه مرکز تجارتی جهان و سوختاندن قرآن مجید به نفع القاعده تمام میشود. تامس کسن سهمگیرنده دیگر این مطالعه میگوید:

این نوع اعمال کوشش ما را در جلوگیری القاعده در جذب مردم برای انجام اعمال دهشت افگنی از بین میبرد و همچنان عملیات جنگی را خدشه دار میسازد.

لی همبیتن، سهم گیرنده دیگر این مطالعه میگوید، ایالات متحده با مسلمانان باید تماس نزدیک داشته باشد.

از جاکارتا گرفته تا لندن، نفوس مسلمانان در جهان ۱.۳ یا ۱.۴ میلیارد است که این یک نیرو و قوت زیادی میباشد. ما با این را باید درک کنیم و طرز برخورد با آنان را بدانیم. کین و هملیتن میگویند، یک راه حل، توسعه تغییر در مشی امریکا است.

XS
SM
MD
LG