لینک های دسترسی

Breaking News

دونالد ترمپ، رهبر متحد کننده یا تفرقه افگن؟


دونالد ترمپ، سال گذشته به حیث کاندید ریاست جمهوری ایالات متحده، تعهد کرده بود تا در صورت پیروز شدن در انتخابات، رهبر تفرقه انگیز نه بلکه رهبر متحد کننده خواهد بود. اما این تعهد آقای ترمپ در هفت ماه نخست ریاست جمهوری اش، و چگونگی عمل کردن بر آن، هنوز مبهم باقی مانده است.

تفسیر جنجال برانگیز آقای ترمپ از رویداد اخیر در شهر شارلتزویل ایالت ویرجینیا، و ملامت کردن همزمان نژاد پرستان سفید پوست و مظاهره کنندگان مخالف، عملکرد رئیس جمهور امریکا را در راستای تأمین وحدت ملی، مورد سوال قرار داده است.

برای رئیس جمهور ترمپ، یک هفتۀ پر از اظهارات ضد و نقیض پشت سر گذشت. آقای ترمپ در خطابه اش به گروه از متقاعدین نظامی در ایالت نوادا، از اتحاد ملی سخن گفت. آقای ترمپ، اکنون را زمان مرهم گذاری بر زخم ها خوانده و افزود که امریکاییان باید "به دنبال وحدت جدید، بر اساس ارزش‌ های مشترک" شان باشند.

اما فقط بیست و چهار ساعت پیش از این، آقای ترمپ در یک سخنرانی کمپاین گونه و تند در شهر فینیکس ایالت اریزونا، بر رسانه ‌ها و مخالفانشان حمله کرد. او همچنان از تفسیر خود در مورد رویداد خشونت بار شهر شارلیتزویل دفاع کرد.

رئیس جمهور ترمپ تصریح نمود که او "سفید پوستان نژاد پرست، نازی ها، و همه" را ملامت کرده بود اما "رسانه ها مشکل دارند" و او را "یک نژاد پرست" خوانده اند.

سخنرانی آقای ترمپ، مظاهره کنندگانی را که از حادثۀ شارلتزویل متأثر شده بودند، نیز به جاده ها کشانید. یکی از مظاهره کنندگان گفت که او از عملکرد ترمپ در قصر سفید "گیج و متحیر" شده است. اما بیشتر حامیان سرسخت آقای ترمپ هنوز هم خوشبین استند و برخی از آنان میگویند که او در هر مورد درست است.

پس آیند اظهارات در مورد رویداد شارلتزویل، برای آقای ترمپ که در نظرسنجی های عامه جایگاه خوبی از قبل نداشت، مفید واقع نشد.

اَلَن لیچمن، از پوهنتون امریکایی، میگوید: "در مقایسه با دیگر روسای جمهور گیر مانده در بحرانات قبلی که با عث اتحاد شده اند، رئیس جمهور ترمپ نتیجۀ ناکام به دست آورده است".

شماری از تحلیلگران به این باور اند که حامیان آقای ترمپ، روش پر آشوب او را میپسندند. به باور آگاهان، او همانند دیگر سیاست مداران در رسیدگی به موضوعات، مجرب نیست و جدید بودن شیوۀ برخورد او با موضوعات، او را برای شماری، جذاب ساخته است. بر اساس یک نظر سنجی تازه ۶۱ درصد امریکاییان باور دارند که رئیس جمهور ترمپ، رهبر تفرقه انگیز است در حالی که ۳۱ درصد پاسخ دهندگان گفته اند او موجب اتحاد ملی شده است.

XS
SM
MD
LG