لینک های دسترسی

Breaking News

برنامه مشترک افغانستان و امریکا برای توانمندسازی زنان افغان


راه اندازی برنامه مشترک افغانستان وامریکا برای توانمندی زنان افغان

پروژه توانمندی زنان افغان از سوی افغانستان و ایالات متحده امریکا به هزینه ۲۱۶میلیون دالر به راه انداخته شد.

افغانستان و امریکا مشترکاً در پنج سال آینده برای تقویت زنان در بخشهای مدیریت، نقش زنان در حکومتداری، نقش زنان در اقتصاد و تقویت زنان در نهاد های مختلف کار خواهند کرد.

رئیس جمهور افغانستان از راه اندازی این پروژه که زمینۀ جذب حدود ۲۰۰ میلیون دالر دیگر را از سایر کشور ها و نهاد ها دارا است، استقبال کرد.

محمد اشرف غنی گفت که حکومت وحدت ملی مصمم است که در مشارکت زنان یک تغییر بنیادی به میان آید و زنان در همه ساحات سهم بگیرند. او تاکید کرد که برای گرفتن نتایج کوتاه مدت و دراز مدت از این برنامه باید روی میکانیزم ها غور شود.

رئیس جمهور ابراز امیدواری نمود که یک مقدار این کمکها برای ایجاد اولین پوهنتون زنان که از سوی زنان اداره میشود،به مصرف برسد.

آقای احمدزی گفت"باوجودیکه زمین در کابل کم است ما زمین هم میدهیم و امید است که اداره انکشافی امریکا و سایر کمک کننده ها یک قدم بزرگ را بردارند که صد سال بعد مردم ما بگویند یک قدمی برداشته شد که دوامدار بود".

آقای غنی افزود که یک مقدار دیگر این پول در ایجاد انستیتوت ها برای زنان به مصرف برسد که بتوانند به صورت ضربتی روی تقویه مدیریت و کیفیت کار کنند، زیرا ایجاد کورسهای دو روزه وسه روزه به گفتۀ وی نتیجه ندارد.

رئیس جمهور غنی از شورای ملی، اعضای کابینه و والیان نیز خواست تا زمینه های آموزش و ارتقای ظرفیت زنان را در هماهنگی با سایر کشور ها فراهم بسازند.

آقای غنی گفت که که توجه به نقش زنان و ایجاد شرکتهایی که از سوی زنان مدیریت گردد نیز صورت میگیرد و زن افغان استعداد زیاد دارد اما مشکل آنان دسترسی به منابع است.

او از امریکا خواست که اگر میخواهند که کمکهای شان دوامدار باشد ۴۰ بازار عمده امریکایی را با زنان افغان مستقیما ارتباط بدهند تا پیداوار زنان افغان در امریکا فروخته شود وشرکتهایی که در امریکا طراحی می کنند با شرکتهای زنان افغان همکار باشند و ارتباط داده شوند.

رئیس جمهور گفت که مسوولیت ادارۀ این پروژه به یک تعداد از قراردادی های امریکایی تعلق می گیرد، اما وی ابراز امید واری نمود که با اصلاحاتی که در نظر است به گونۀ سرتاسری در حکومت وحدت ملی رویدست گرفته شود، یک پلان منسجم مسوولیت و صلاحیت نهاد های افغان در این برنامه نیز رویدست گرفته شود.

آقای غنی گفت"افغانها به صورت عموم وتمام زنها به صورت خاص حاضر هستند که از هر دالر حساب بدهند وشفافیت هدف ماست، اما امید است که موثریت استعمال پول را با هم بسنجیم".

بارک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا نیز در یک پیام ویدیویی نسبت به آیندۀ افغانستان و پیشرفت زنان در این کشور ابراز خوشبینی کرده گفت که ایالات متحده همانگونۀ که به مشارکت پایدار با افغانستان متعهد است، به کمک با زنان افغانستان نیز تعهد می کند.

داکتر راجیف شاه رئیس عمومی اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی گفت که این پروژه بزرگترین پروژه امریکا در سرتاسر دنیا و در تاریخ امریکا برای زنان می باشد.

او ابراز امیدواری نمود تا با افتتاح این پروژه امریکا بتواند فرصتهای خوبتر را برای زنان و دختران افغان برای سالهای سال فراهم نماید.

آقای راجیف شاه گفت"در این پروژه درنظر داریم که ۷۵ هزار زن را کمک کنیم تا در بخشهای رهبری، حکومتداری، اقتصاد و سایر بخش ها توانمند شوند و در پنج سال آینده یک شبکۀ رهبران زن افغان را داشته باشیم."

جیمز کنینگهم سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان گفت که امریکا برای تامین حقوق بشر وحقوق زنان افغان تلاش مینماید. او ابراز امیدواری کرد که با تطبیق این پروژه تغییر مثبتی در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان افغان به وجود بیاید.

سفیر ایالات متحده ضمن تاکید بر اهمیت و حیاتی بودند حمایت از زنان گفت که باید برای بهبود زندگی زنان هم در مرکز و هم در ولایات کار شود. او از سایر کمک کنندگان نیز خواست تا در رابطه به تقویت جندر و تقویت زنان افغان کمک نمایند.

کمک اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده برای ظرفیت سازی زنان افغان
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:36 0:00

XS
SM
MD
LG