لینک های دسترسی

Breaking News

کی ها در تعیین رهبر جدید ازبکستان نقش دارند؟


با وجود آنکه مقامات در ازبکستان وضعیت صحی اسلام کریموف، رئیس جمهور آن کشور را وخیم توصیف کرده اند اما بن علی یلدرم، صدر اعظم ترکیه به روز جمعه به دلیل درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان، ابراز تسلیت کرد.

" آقای یلدرم گفت اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان درگذشته است، خداوند او را بیامرزد. من به نمایندگی از جمهوری ترکیه مراتب اندوه و تأسف خود را به مردم ازبکستان ابراز می‌کنم."

بن علی یلدرم صدراعظم ترکیه مراتب تسلیت خود را به مناسبت مرگ اسلام کریموف ابراز کرده است
بن علی یلدرم صدراعظم ترکیه مراتب تسلیت خود را به مناسبت مرگ اسلام کریموف ابراز کرده است

مقامات در ازبکستان تا هنوز مرگ او را رسماً تائید نکرده ولی وضعیت صحی وی را وخیم خوانده اند. آقای کریموف از روز شنبۀ هفتۀ گذشته به دلیل سکته مغزی در شفاخانه به سر میبرد.

آقای کریموف که از دیر زمانی از سوی غرب و گروه های حقوق بشر به دلیل سبک رهبری دیکتاتوری اش مورد انتقاد قرار گرفته، در سال ١٩٨٩ به مقام رهبری حزب کمونست برگزیده شد و سپس در سال ١٩٩١ به حیث رئیس جمهور تعین گردید.

جانشین کریموف

کریموف برای خود جاگزین تعین نکرده و تحلیلگران میگویند که ممکن تصمیم انتقال قدرت توسط یک گروه کوچک متشکل از مقامات ارشد و خانوادۀ وی در عقب دروازه های بسته صورت گیرد.

شوکت میرزایوف صدراعظم ازبکستان و معاونش رستم عظیموف جانشینان احتمالی آقای کریموف شمرده میشوند. به گزارش رویترز رستم عنایتوف رئیس استخبارات ازبکستان و لاله کریموفا طلایوفا دختر کوچک آقای کریموف در گزنیش رهبر جدید ازبکستان نقش عمدۀ خواهند داشت.

به اساس قانون اساسی ازبکستان پس از مرگ آقای کریموف نعمت الله یولدوشیف، رئیس مجلس سنا در پارلمان آنکشور باید رهبری کشور را بدوش گیرد و در ظرف سه ماه باید انتخابات ریاست جمهوری برگزار گردد.

اگر سازگاری روی تعین جانشین آقای کریموف ناکام گردد، عواقب آن ازبکستان را که با افغانستان سرحد مشترک دارد و یک هدف به شورشیان اسلامگرا پنداشته میشود، بی ثبات خواهد کرد.

جنبش اسلامی ازبکستان یکی از بزرگترین گروه های تندرو در آسیای میانه پنداشته میشود که نخست با طالبان افغان و سپس با گروه داعش اعلام بیعت کرد.

ازبکستان بزرگترین صادر کنندۀ پخته است و ذخایر غنی طلا و گاز طبیعی نیز دارد.

آمادگی مراسم جنازه

توقع میرود که حکومت خبر مرگ و مراسم جنازه را اواخر روز جمعه طی اعلامیه اعلان کند.

در شهر سمرقند ظاهراً برای مراسم جنازه کریموف گرفتن اماده گی هدایت داده شده است
در شهر سمرقند ظاهراً برای مراسم جنازه کریموف گرفتن اماده گی هدایت داده شده است

به شاروال‌ها و دیگر مقام‌ها هدایت داده شده تا به روز جمعه پیراهن های سفید و دریشی‌های سیاه به تن کنند.

این هدایت اواخر روز پنجشنبه به دنبال آنچه ظاهراً گرفتن آمادگی‌ های عاجل در شهر سمرقند زادگاه کریموف خوانده می‌شود، داده شده‌است.

در این شهر جاده‌های مرکزی مسدود و پاکاری میشود و کار‌های ساختمانی در جریان است.

یک فرش سرخ در میدان تاریخی ریگستان در شهر سمرقند هموار شده و بلند گو‌ها نصب شده‌اند.

XS
SM
MD
LG