لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش خشونت علیه زنان و پیگیری همزمان آن در افغانستان


کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از آغاز برنامه ای تحقیقاتی در مورد قتل های ناموسی و تجاوزات جنسی در این کشور خبر میدهد.

مسئولان این کمیسیون می گویند یافتن عوامل افزایش این واقعات و راهکارهایی برای رفع این معضل هدف کار شان است.

مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر میگویند در این اوخر واقعات قتل های ناموسی و تجاوزات جنسی در افغانستان به شکل سرسام آوری افزایش یافته است.

نشست های عامه

به همین منظور کمیسیون مستقل حقوق بشر اقدام به تحقیقی ملی در ارتباط به قتل های ناموسی و تجاوزات جنسی در افغانستان گرفته است.

بر این اساس اولین جلسه استماع عامه کمیسیون حقوق بشر افغانستان با اشتراک شماری از مسئولین نهادهای عدلی ،قضایی و فعالان جامعه مدنی در ولایت هرات برگزار شد.

نجیبه عزیزی، مسئول بخش زنان کمیسیون حقوق بشر در حوزه غرب، تحقیق در مورد قتل های ناموسی و تجاوزات جنسی و راهکارهای مبارزه با آن را هدف اجرای این برنامه عنوان می کند.

وعدۀ همکاری حکومت

در نشست استماع عامه ماریا بشیر، رئیس سارنوالی استیناف هرات ضمن استقبال از این حرکت کمیسیون مستقل حقوق بشر بر تلاش جدی و عمیق بخاطر بررسی جوانب مختلف این پدیده ها تاکید کرد.

خانم بشیر همچنان گفت از شروع سال 1390 شمسی تا بحال 12 واقعه قتل ناموسی و 16 واقعی تجاوز جنسی بر زنان در ریاست سارانوالی هرات ثبت و مورد بررسی قرار گرفته است.

قرار است کمیسیون مستقل حقوق بشر این تحقیق ملی خود را در ظرف مدت شش ماه در نقاط مختلف افغانستان دنبال کند.

افزایش خشونت علیه زنان

این طرح در حالی راه اندازی شده که امروز افراد ناشناس ناجیه صدیقی، سرپرست ریاست امور زنان ولایت لغمان را به ضرب گلوله از پاه در آوردند. اگرچه هیچ فرد و یا گروهی تا هنوز مسئولیت قتل صدیقی را به عهده نگرفته، گروه های تندرو به کرات عامل اینگونه رویداد ها پنداشته می شود.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان با نشر بیانیۀ قتل سرپرست ریاست امور زنان لغمان را محکوم کرده است.

افزایش رویداد های خشونتبار علیه زنان نگرانی فعالان حقوق زن را افزایش داده است. عدۀ فعالان به ویژه در مورد تلاش های صلح با طالبان نگران اند زیرا آنها به این عقیده اند که طالبان در صورت برگشت و یا هم سهم یافتن در نظام فعلی، دست آورد های شان را بر هم خواهند زد.
XS
SM
MD
LG