لینک های دسترسی

Breaking News

خشونت علیه زنان در افغانستان فاجعه بار شده است


پدر و برادری در ولسوالی کشم ولایت بدخشان دختر جوانی را زنده به گور کردند. یک دختر 14 ساله پس از رد ازدواج با نامزدش در ولایت پروان کشته شد. در یک قضیۀ دیگر یک برادر خواهر متاهلش را کشت و یک شوهر همسرش را در ولایت جوزجان گردن زد.

این در حالی است که فعالان حقوق زنان می گویند پیمانۀ خشونت از این هم زیادتر است، اما سران قومی و افراد پُر نفوذ از بیرون شدن خبر مواد خشونت از محلات شان جلوگیری می کنند.

افزایش آگاهی از موارد خشونت

مقامات دولتی و نهاد های مدافع حقوق زنان می گویند که خشونت علیه زنان در افغانستان تزئید یافته و نوع خشونت ها نیز فجیع شده است. تنها در ماه اول سال جاری فجیعرین خشونت علیه زنان در افغانستان صورت گرفته است.

گزارش زنده به گور شدن یک دختر جوان در ولایت بدخشان چهرۀ خشن تر خشونت را به نمایش گذاشته است. پدر و برادر این دختر که گمان میرود مرتکب این جنایت شده باشند به ایران فرار کرده اند.

به همین گونه تعداد زیادی از قضایای خشونت وجود دارد که عامیلن آن مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته است. اما خشونت ها تنها در بخش قتل ها محدود نمیشود. خشونت های خانوادگی، لت و کوب، آتش زدن ها و حتی تعویض زنان و دختران با حیوانات مثال های زندۀ این پدیده است.

در تازه ترین رویداد، پدری در یکی از کمپ های مهاجرین کابل دخترش را در مقابل 2500 دالر به فروش می رساند. پدر این دختر شش ساله میگوید که برای تداوی همسرش پول وام گرفته بود و اگر دریک سال دیگر این پول را تادیه نکند، باید دخترش را به نکاح پسر 16 سالۀ جانب مقابل در بیاورد.

این مورد خشونت زمانی چهرۀ زننده تری را به خود اختیار کرد که موسفیدان و بزرگان که برای حل این قضیه اشتراک دارند از این تصمیم پشتیبانی کردند.

خشونت، پدیدۀ در حال افزایش

نهاد های مدافع حقوق بشر موارد خشونت علیه زنان را در سال 1392 بیش از 4000 خوانده است. بنابر موارد خشونت که در ماه اول سال 1392 از طریق رسانه ها به نشر رسیده است، نگرانی های وجود دارد که موارد خشونت علیه زنان در طول سال جاری بیشتر از سال گذشته باشد.

عزیزه جلیس، عضو شورای ملی افغانستان می گوید که خشونت ها علیه زنان در گذشته نیز موجود بوده و تعدد رسانه ها باعث شده که این قضایا به اذهان مردم برسد. او میگوید که هنوز هم خشونت علیه زنان بیشتر از آن است که بیان میگردد.

خانم جلیس افزود "اکثراً قضایا در اطراف به خاطر بدنام نشدن قریه، قریه دار و بزرگان قریه کوشش میکنند این قضیه از قریه شان بیرون نشود. به این دلیل قضایایی زیادی وجود دارد که پنهان باقی میماند".

از جانب دیگر، ادارۀ مساوات جنسیت و قدرتمند سازی زنان ملل متحد با نشر اعلامیۀ خشونت های اخیر علیه زنان در افغانستان را تقبیح کرده و از حکومت خواسته است تا در کنار سایر خشونت ها علیه زنان در رابطه قضایای کشتار های ناموسی تحقیقات را انجام دهد و مرتکبین همچو جرایم را به عدالت بکشاند.

مژگان مصطفوی، معین وزارت زنان افغانستان به رادیو آشنا گفت که حکومت افغانستان برای رسیدگی به موارد خشونت ها علیه زنان تلاش های همه جانبه به خرج میدهد. او می گوید "سعی میکنیم که برنامه های آگاهی عامۀ بیشتر داشته باشیم. برنامه های آگاهی از قانون منع خشونت برای ارگان های ذیربط خواهد داشتیم".

گزارش خشونت علیه زنان در حالی به نشر میرسد که بن کی مون، سر منشی سازمان ملل متحد نگرانی خویش را در شورای امنیت آن سازمان در پیوند با 20 در صد افزایش تلفات زنان و دختران در پایان سال 2012 اظهار داشت.
XS
SM
MD
LG