لینک های دسترسی

Breaking News

برکناری ۱۵ کارمند صدای امریکا


صدای امریکا ۱۵ کارمند خود را از وظیفه برکنار کرد.

این کارمندان که در بخش سرویس هوسای صدای امریکا کار می کردند، پس از آن از کار برکنار شدند که یافته های یک تحقیق نشان داد که آنان از یک مقام یکی از کشور های افریقایی در شهر واشنگتن پول دریافت کرده بودند.

سرویس هوسای صدای امریکا برای حدود ۲۰ میلیون نفر در نایجریا، نایجر، غنا، چاد و کامرون نشرات دارد.

اماندا بینیت، رئیس عمومی صدای امریکا روز پنجشنبه گفت که تحقیقات در مورد این قضیه توسط کارمندان صدای امریکا و همچنین دفتر سر مفتش این اداره انجام شد.

اعضای بخش افریقای صدای امریکا گفتند که یافته های این تحقیقات نشان می دهد که دریافت پول توسط کارمندان برکنار شده سرویس هوسا، برنامه های نشراتی این سرویس را تحت تاثیر قرار نداده است.

اما رئیس عمومی صدای امریکا گفته است که تحقیقات جداگانه در این مورد آغاز خواهد شد که آیا این قضیه بر نحو گزارشدهی و نشرات سرویس هوسای تاثیرگذار بوده است یا خیر.

خانم بینیت افزود که اگر قضیه دریافت پول بر نشرات صدای امریکا تاثیر گذار بوده باشد، صدای امریکا در این مورد به گونه فوری و با شفافیت رسیدگی خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG