لینک های دسترسی

Breaking News

حدود هفت میلیون افغان رای داد، کمیسیون انتخابات


بیشتر از سی در صد رای دهندگان زنان استند
رأی دهی در انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی افغانستان بدون وقوع رویداد امنیتی جدی به پایان رسید.

روند رای دهی امروز به ساعت هفت صبح آغاز گردید اما به دلیل ازدحام مردم در مراکز رای دهی و باز شدن برخی از مراکز دیرتر از وقت معین آن از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برای یک ساعت دیگر تا ساعت پنج عصر تمدید شد.

شمارش آرا در محلات رای دهی آغاز گردید اما در محلاتی که مردم قبل از ساعت پنج آمده بودند، ادامه دارد.

تأمین امنیت رأی دهندگان و مراکز رأی دهی عمده ترین نگرانی کمیسیون انتخاباتی و ارگان های امنیتی افغانستان بود، اما روند رأی دهی امروز بدون کدام واقعۀ چشمگیری به پایان رسید.

ضیاالحق امرخیل رییس دارالانشا کمیسون مستقل انتخابات درنشست خبری گفت که اشتراک مردم از تصور بیشتر بوده و به حد کافی زن و مرد در انتخابات اشتراک نموده و این یک دست آورد بزرگ است.

کمبود برگه های رأی دهی

آقای عمرخیل گفت که مردم ثابت کردند که آنها دموکراسی و یک نظام مشروع را در نتیجه انتخابات میخواهند و از نامزدان خواست که به اراده و تصمیم مردم احترام بگذارند.

وی افزود که کمیسیون انتخاباتی هر مشکلی که در هر مرکز به وجود آمد به زودترین فرصت توانست که آنرا رفع نماید و مراکزی که به کمبود اوراق رای دهی مواجه گردید به آن مراکز هم اوراق دوباره فرستاده شد.

آقای امرخیل گفت که آنها در هرمحل رای دهی به تعداد ۶۰۰ ورق رای دهی روان کرده بودند و اظهار تعجب کرد که چگونه در هر محل به این فرصت اندک برگه ها تمام شده است.

کمیسیون انتخاباتی می گوید که برای مراکز و محلات رأی دهی که شکایت داشتند، برگه ها تمام شده، برگه های اضافی فرستاده شد.

روند رای دهی به ساعت هفت صبح توسط محمد یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات آغاز گردید.

آقای نورستانی گفت که نتایج آخری درمورد روند رای دهی واشتراک مردم ساعاتی بعد در نشست مشترک کمیسیون مستقل انتخابات ونهاد های امنیتی با رسانه ها ومردم گذاشته میشود.

اشتراک گسترده

حامد کرزی وهشت نامزد ریاست جمهوری نیز به مراکز مختلف رایدهی رفتند و رای های شانرا به صندوقها ریختند.

رییس جمهور و نامزدان ریاست جمهوری از مردم خواستند که با وجود تهدیدات به مراکز رای دهی بروند ورای بدهند.

اما در شماری از مراکز که صف های رای دهندگان وجود داشت وقبل از ساعت پنج عصر به مراکز رای دهی مراجعه کردند تا چند ساعت دیگر نیز ادامه یافت.

محمد یوسف نورستانی در یک نشست خبری گفت که از جمله ۶۴۲۳ مرکز رای دهی به تعداد ۲۱۱ مرکز رای دهی دیگر نیز مسدود ماند وبه تعداد ۶۲۱۲ مرکز رای دهی در سرتاسر کشور باز میباشد.

این کمیسیون قبلا گفته بود که به تعداد ۷۴۸ مرکز رای دهی درسرتاسر کشور به دلیل تهدیدات امنیتی مسدود میباشد وجمعا ۵۹۵ مرکز رای دهی در سرتاسر کشور مسدود است.

از سوی دیگر در شماری از مراکز رای دهی در مرکز و ولایات کشور اوراق رای دهی در اواسط روز و بعد از ان تمام شده بود و با وجودیکه کمیسیون مستقل انتخابات گفت که اوراق به این مراکز میرسد اما درشماری از این مراکز اوراق نرسید ومسدود ماند.

تخطی ها

به اساس گزارشهای نهاد های مختلف انتخاباتی در شماری از مراکز تقلب و تخطی های صورت گرفته و در شماری از مراکز به ناظرین اجازه دخول داده نشده است.

قرار معلومات کمیسون مستقل انتخابات ،این کمیسیون برای ۱۲ میلیون واجد شرایط رای دهی آمادگی داشت اما به تعداد ۲۱ میلیون تن از سال ۲۰۰۳ کارت رای دهی گرفته اند که هشت میلیون و سه صد هزار تازه کارت اخذ نموده اند.

بیش از چهار صد هزار نیروهای امنیتی برای تامین امنیت انتخابات از سوی نهاد های امنیتی موظف گردیده بودند ودو صد و ۶۵ هزار ناظر داخلی وخارجی از این پروسه نظارت میکنند.

این کمیسیون میگوید که شمارش رای دهی درمحلات رای دهی بعد از ختم روند رای دهی در حضور ناظرین صورت میگیرد ونتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ چهار و نتایج نهایی آن به تاریخ ۲۴ ثور اعلام میگردد.

به همین ترتیب نتایج ابتدایی نامزدان شورا های ولایتی به تاریخ ۲۷ ثور ونتایج نهایی به تاریخ ۱۷ جوزا اعلام می گردد.
XS
SM
MD
LG