لینک های دسترسی

Breaking News

تاثیر حملات یازدهم سپتمبر بر سیاست و روابط کشورهای شرقی وغربی


تاثیر حملات یازدهم سپتمبر بر سیاست و روابط کشورهای شرقی وغربی

حملات دهشت افگنی روز یازدهم سپتمبر بر نیویارک و واشنگتن و پیامد های آن، سیاست، طرز برخورد تعداد زیاد ممالک و روابط بین شرق و غرب را رقم زد.

ائتلاف تعداد زیاد کشور های جهان در شراکت با ایالات متحده علیه اسامه بن لادن، شبکۀ القاعده و سایر افراد و گروه های طرفدار وی در افغانستان و سایر ممالک جنگ را آغاز کردند.

ادامۀ جنگ برای بیش از یک دهه خشم مردم امریکا را به خاطر از بین رفتن بیش از یک هزار و پنجصد عسکر امریکایی و میلیارد ها دالر برانگیخته است. اکنون تلاش عمدۀ دولتمردان امریکایی و اروپایی توجیه دادن به جنگ و ادامۀ آن میباشد.

وین وایت از انستیتوت شرق میانه در واشنگتن می گوید باوجود خستگی مردم از جنگ، آنها باید بدانند که این مبارزه ادامه خواهد یافت:

واضحاً ختم این جنگ را مشاهده نمی کنم. و میدانم که مردم خسته شده اند. اما آنها باید سماجت نشان دهند و مواظب باشند.

این کارشناس امور شرق میانه میگوید القاعده همین اکنون تلاش دارد حملات دهشت افگنی را علیه علایق ایالات متحده انجام دهد. و این موضوع را مأمورین امریکایی درک می کنند که شبکه های پراکندۀ دهشت افگنی تا هنوز به حیث تهدید عمده باقی مانده اند.

حملات یازدهم سپتمبر و رویداد های متعاقب آن باعث سرنگونی رژیم طالبان، ایجاد یک نظام جدید در افغانستان شد و در نهایت زندگی ۳۰ میلیون نفوس افغانستان را به شکل مستقیم و غیر مستقیم آن رقم زد.

یک تفاوت عمدۀ دیگر جنگ جهانی ضد دهشت افگنی، خروج افراد مربوط به القاعده در افغانستان است. تحلیلگران و مأمورین استخباراتی ایالات متحده می گویند تعداد مأمورین القاعده اکنون در افغانستان بالغ از ۱۰۰ نفر نمی باشد.

احمد مجیدیار کارشناس امور سیاسی در ادارۀ پژوهشی (امیکرین انترپرایز) در واشگنتن آغاز این عملیات جهانی و نتایج آن را به سود افغانستان و زیان القاعده و حامیان آن شبکه می داند:

سؤال عمده که در حلقات سیاسی مراکز کشور های غربی و در اذهان عامه مطرح می گردد، استقامت آینده و تدوام این جنگ تحت نام های "مبارزه با دهشت افگنی" و یا هم "عملیات احتیاطی خارج از کشور" می باشد.

وین وایت از انستیتوت شرق میانه می گوید وضع فعلی و تلاش های القاعده غرض خسارمند ساختن ایالات متحده ادامۀ این مبارزه و موجودیت خطر را به اثبات می رساند:

او گفت باید این حقیقت را درک کنیم که القاعده به تغییر شکل و به تغییر نحوه عملیات خشونت بار ادامه خواهد داد... و با استفاده از فرصت هرگونه حمله را علیه امریکا و غرب انجام خواهد داد.

طرفداران ادامۀ جنگ و مبارزه علیه القاعده می گویند وقوع یک حملۀ مشابه حملات یازدهم سپتمبر نباید یگانه یاد بود خطراتی باشد که شبکه های دهشت افگن علایق و مردم ایالات متحده با آن مواجه اند.

XS
SM
MD
LG