لینک های دسترسی

Breaking News

گردهمایی های اعتراض آمیز در آستانۀ مراسم تحلیف ترمپ


به مراسم تحلیف دونالد ترمپ منحیث چهل و پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده، فقط چهار روز باقی مانده است. در حمایت از حقوق مهاجرین و اقلیت ها، قانون ارایۀ خدمات صحی و بیمه، و بطور کل برای توجه به حقوق بشری و مدنی، در بیشتر از ۶۵ شهر ایالات متحده، مظاهرات آغاز شده است.

کلیسای تاریخی مربوط به سیاهپوستان میتودیست بار دیگر مملو از مردم بود- اینبار به دلیل ترغیب دونالد ترمپ رئیس جمهور منتخب برای توقف بعضی از تعهداتش که در جریان کمپاین های مبارزاتی سپرده بود.

حمایت کننده گان مهاجرین با راه اندازی چنین گردهم آیی ها، رئیس جمهور منتخب دونالد ترمپ را ترغیب می کنند تا از اخراج جمعی مهاجرین خودداری نموده و از برنامه ( دی ای سی ای) حمایت کند که به بیشتر از هفتصد هزار مهاجری که منحیث أطفال وارد امریکا شدند، کمک کرده است.

راهپیمایی ها تحت شعار ( اینجا برای ماندن) روز شنبه در جریان آخر هفتۀ باارزش آغاز گردید- به این معنی که روز دوشنبه روز بزرگداشت از فعالیت های خستگی ناپذیر مارتین لوتر کینگ فقید رهبر سیاه پوستان ایالات متحده است که رخصتی عمومی می باشد.

دونالد ترمپ در جریان مبارزات انتخاباتی اش تعهد کرد که برنامه (دی ای سی ای ) یا پروگرام رسیدگی به اطفال مهاجر در داخل ایالات متحده را خاتمه می بخشد. در امتداد سرحد مکسیکو دیوار اعمار می کند، حدود دو تا سه ملیون مهاجری را که در این کشور زیست می کنند، به دلیل این که گویا غیرقانونی استند، اخراج خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG