لینک های دسترسی

Breaking News

یک زوج در مجلس عروسی خود لباس نظامی پوشیدند


صمیم جباری و همسرش که در شب عروسی شان لباس نظامی پوشیده اند

یک پسر و دخترجوان در بلخ در یک ابتکار بی پیشینه مراسم عروسی شان را با یونیفرم های نظامی اردوی ملی تجلیل کردند.

صمیم جباری خبرنگار رسانه بیان شمال در بلخ و داکتر سمیرا عنایت دو جوانی اند که مراسم عروسی شان را متفاوت از دیگر عروسی ها تجلیل کردند.

داماد مجلس می گوید که اینکار می تواند یک "انگیزه خوب باشد برای مردم تا از نیرو های امنیتی شان حمایت کنند و به آنان این احساس را بدهند که تنها نیستند."

آقای جباری گفت "حمایت مردم سبب می شود که اینها بیشتر و خوبتر وموفق تر برزمند و بجنگند و دفاع کنند."

وقتی به خانه صمیم جباری سر زدیم، دریافتیم که او پسر یک منسوب سابقه دار اردوی ملی افغانستان است که در بخش تانک تحصیل کرده و اکنون بازنشسته است.

جباری به این باور است که نظامیان افغانستان که با "بهای خون شان آرامش را به مردم هدیه می دهند، قابل پاسداری و ارج گذاریمی باشند."

صمیم جباری گفت"در جریان مراسم عروسی در بین زنان این لباس را برتن کرده بودم که تا نزد طبقه خواهران ما هم یک حس وطندوستی که خفته است در وجود شان بیدار شود قسمی که یک تعداد در جریان این مراسم اشک میرختند."

این ابتکار مورد استقبال کاربران صفحات اجتماعی قرار گرفته و ده ها صفحه به شمول صفحۀ قول اردوی ۲۰۹ شاهین درشمال آن را پسنیدیده است.

تجلیل بی پیشینه عروسی با لباس نظامی با حمایت و قدردانی اشتراک کنندگان محفل عروسی نیز مواجه شده است.

مبینه ساعی یکی از اشتراک کنندگان مراسم عروسی صمیم جباری به صدای امریکا گفت"من هم مثل یکتعداد دیگر به پا برخاستم و کف زدم و اشک ریختم و به صمیم افرین گفتم کاری که کردم حداقل پیام صمیم را به دیگران رسانیدم اگر هر یکازسربازان که عکس صمیم را در صفحات اجتماعی میبیند برای او یک روحیه است"

به باورفرهنگیان استفاده از لباس نظامی در مراسم عروسی میتواند در ترویج فرهنگ ارج گذاری ازنیرو های امنیتی موثر باشد.

منسوبین اردوی افغانستان در محافل عروسی خود شان با لباس تشریفات نظامی حضور یافته اند؛ از جانب دیگر هنرمندان نیز به خاطر حمایت از نیرو های امنیتی در کنسرت ها لباس نظامی به تن کرده اند؛ اما، اینکه یک فرد غیرنظامی در مجلس عروسی خود لباس نظامی بپوشد، کم پیشینه بوده است.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG