لینک های دسترسی

Breaking News

قصر سفید در مورد واکسین شدن اجباری کارمندان دولت امریکا غور می‌کند


کاملا هریس، معاون رییس جمهور ایالات متحده حین دریافت واکسین کووید۱۹

قصر سفید با جدیت غور می‌کند که کارمندان حکومت فدرال امریکا باید واکسین کووید۱۹ گرفته و گواهینامۀ آن را داشته باشند، در غیر آن به گونۀ منظم نتیجۀ منفی آزمایش کووید۱۹ را به ادارات مربوطۀ فدرال ارایه کرده و ماسک بپوشند.

شیوع گونۀ دلتای کروناویروس در ایالات متحده که به شدت ساری است، سبب شده است تا حکومت ایالات متحده این اقدام را روی دست گیرد.

یک منبع آگاه از این موضوع گفته است که قرار است قصر سفید تصمیم نهایی را در این مورد پس از بررسی‌های لازم در جریان هفتۀ روان اعلام کند.

بر اساس آمار ادارۀ مدیریت و بودجۀ حکومت فدرال امریکا، در سال ۲۰۲۰ شمار کارمندان حکومت فدرال امریکا، به شمول قوای نظامی این کشور، به ۴.۲ میلیون نفر می‌رسید.

وزارت امور نظامیان بازنشستۀ امریکا نخستین ادارۀ فدرال امریکا بود که سر از روز دوشنبه تطبیق واکسین کووید۱۹ به کارکنان صحی آن اداره را جبری اعلام کرد.

مرکز وقایه و کنترول امراض ایالات متحده روز سه شنبه رهنمود پوشیدن ماسک را تعدیل کرد و از آن عده مردم امریکا که در مناطق شایع کروناویروس زیست دارند خواست تا بدون در نظر داشت اینکه واکسین شده اند یا خیر، همه در فضای سربسته ماسک بپوشند.

از آنجاییکه شمار زیاد واقعات شکل دلتای کروناویروس در شهر واشنگتن دی سی نیز ثبت شده است، قصر سفید نیز به کارمندان خود دستور داد که سر از روز چهارشنبه در مکان‌های سربستۀ این قصر ماسک بپوشند.

پوشیدن ماسک در داخل تالار مجلس نمایندگان کانگرس امریکا که ۴۳۵ عضو دارد لازمی اعلام شد. اما به اعضای مجلس سنای امریکا که ۱۰۰ عضو اند، پوشیدن ماسک در مکان‌های سربستۀ مربوط مجلس سنا سفارش شده اما الزامی اعلام نشده است.

شماری از ایالت‌های امریکا، شرکت‌های خصوصی، شفاخانه‌ها و مراکز آموزشی و تحصیلی در ایالات متحده که محدودیت پوشیدن ماسک در فضای سربسته بر افراد واکسین شده را لغو کرده بودند، دوباره از مردم به شمول واکسین شدگان خواسته اند که ماسک بپوشند و کسانی که واکسین نشده اند، خود را واکسین کنند.

بر اساس آخرین آمار، تنها ۶۰ درصد جمعیت ایالات متحده –۱۸۹ میلیون نفر- کم از کم یک دوز واکسین کووید۱۹ دریافت کرده اند که از این میان ۱۶۳.۳ میلیون نفر به کلی واکسین شده اند.

این در حالی است که برای نخستین بار در سه ماه گذشته، شمار واقعات جدید کووید۱۹ در ایالات متحده روز سه شنبه به مرز ۶۰ هزار نفر در یک روز رسید. بیشترین واقعات جدید در ساحاتی ثبت شده است که اکثر مردم آن واکسین نشده اند.

XS
SM
MD
LG