لینک های دسترسی

Breaking News

چالشهای مسافرتهای غیر قانونی برای نوجوانان افغان


مهاجرین افغان در ترکیه

یافته های یک گزارش مشترک واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و کمیشنری عالی سازمان متحد در امور پناهندگان حاکی است که نوجوانان افغان که بدون همراه به کشور های خارج سفر می کنند با خطرات جدی به شمول تهدید، تجاوز جنسی و انواع آزار و اذیت مواجه می شوند.

نادر نادری، رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که بیشتر خشونت ها در مسیر سفر های غیر قانونی به سوی کشور های اروپایی و آسترالیا از سوی قاچاقبران انسان، مسوولین تطبیق قانون و افسران توقیفگاه ها در کشور های ترانزیت صورت می گیرد.

رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان می گوید که بیشتر این کودکان و نوجوانان از سوی خانواده های شان انگیزه داده می شوند تا به خارج بروند و از از اشتغال خوبی برخوردار شوند.و در برخی موارد دیگر به گفتۀ آقای نادری رقابت های خانوادگی سبب می شود تا این کودکان بدون آگاهی از آزمون ها و شرایط سخت دوران سفر، راهی مسافرت های مرگبار شوند.

احمد ذکی خلیل، یک تن از فعالان حقوق پناهند‌گان و عضو صلیب سرخ در سویدن به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که در پهلوی تشویق خانواده ها، فقر، بی ثباتی اقتصادی و از همه مهمتر نا امنی در افغانستان عوامل اصلی مهاجرت های غیر قانونی است.

به گفتۀ آقای خلیل، اکثر افغان هایی که خواستار پناهندگی در کشور دومی می شوند به خاطر ناتوانی در تثبیت هویت شان، با اخراج مواجه می شوند. او می گوید زمانیکه یک پناهجو هویت خود را تثبیت کرده نتواند، اعتبار سایر گفته های وی نیز خدشه دار می شود.

آقای خلیل همچنین می گوید که مهاجرت های غیر قانونی منحصر به افغان ها نیست بلکه این یک مشکل جهانی است و اگر دولت در این راستا فعالیت های شان را با سازمان های بین المللی همآهنگ کند، عواقب منفی مهاجرت ها به جنبه های مثبت تبدیل شده و به نفع کشور مبدا و کشور مقصد تمام خواهد شد.

آگاهی دهی به جوانان

در همین حال، محمد آصف عزیزی، رئیس مجتمع هماهنگی ملی جوانان نیز با تایید گفته های آقای نادری و آقای خلیل گفت که به تازگی برنامه های آگاهی دهی در مورد عواقب احتمالی مهاجرت های غیر قانونی راه اندازی شده است، اما به گفته او این برنامه فقط زمانی می تواند موثر باشد که به صورت بنیادی طراحی گردد، نه به شکل یک پروژه موقتی.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان این گزارش را بر اساس مصاحبۀ مستقیم با مردم در مورد مهاجرت نوجوانان تهیه کرده است. گزارش نشان می دهد که بیشتر نوجوانان پشتون و هزاره به گونۀ غیر قانونی از دو مسیر – ایران و پاکستان – رهسپار مهاجرت های غیرقانونی می شوند.

میر احمد جوینده یکی از تهیه کنندگان این گزارش می گوید که نوجوانان در آرزوی رسیدن به کشور های اروپایی، از طریق ایران وارد ترکیه و سپس یونان می شوند و شماری هم به خاطر رسیدن به آسترالیا از طریق پاکستان عازم کشور های جنوب شرق آسیا به ویژه مالیزیا و اندونیزیا می شوند.

با وجود ده ها میلیارد دالر کمک جهانی به افغانستان در ۱۳ سال گذشته، هزاران جوانان افغان هنوز هم از بیکاری و فقر اقتصادی رنج می برند. مهاجرت به کشور های غربی، یکی از راه هایی است که جوانان افغان به خاطر فرار از زندگی فلاکتبار شان انتخاب می کنند، فراری که در خود خطرات گوناگون به همراه دارد، حتا تجاوز جنسی و مرگ.

XS
SM
MD
LG