لینک های دسترسی

نگرانی مقامات افغان درمورد انقراض نسل بعضی از حیوانات وحشی در افغانستان


نگرانی از انقراض نسل پلنگ برفی در افغانستان

ادارۀ محیط زیست افغانستان می گوید که مطالعات تازه یی را درمورد حیات وحش در افغانستان انجام داده است تا حفاظت بیشتری از حیوانات موجود در آن کشور صورت گیرد.

عکس های پلنگ برفی افغانستان را ببینید

غلام محمد ملکیار معاون مسلکی ادارۀ حفاظت از محیط زیست افغانستان به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که نگرانی های زیادی درمورد نسل های حیوانات در این کشور وجود دارد، وی به طور خاص از پلنگ برفی یاد کرد که نسل آن رو به انقراض است.

درهمین حال مصطفی ظاهر رئیس اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان به رادیو آشنا گفت که به زودی فهرستی از حیواناتی را منتشر خواهند کرد که نسل آن در حال انقراض بوده و باید توجه بیشتری برای حفاظت از این حیوانات در کشور صورت گیرد.

شکار حیوانات در افغانستان و عدم توجه به صحت آنان، منجر به کاهش نسل های حیوانات وحشی گردیده است.

XS
SM
MD
LG