لینک های دسترسی

Breaking News

زنان در سه ولایت در شورای ولایتی آرای بیشتر گرفته اند


ارشیف

زنان در سه ولایت کابل، لوگر و دایکندی توانسته اند که نسبت به مردان بیشترین آرا را از آن خود نمایند، اما کابل یگانه ولایتی است که چهار زن از میان ۳۳ کرسی بیشترین رای را گرفته اند.

سیده مسعوده یاری، داکتر زهره نوابی، خاطره اسحاق زی و حبیبه قادری بیشترین آمار را نسبت به مردان از آن خود کرده اند و هریک در ردیف اول، دوم، سوم و چهارم در میان نامزدان برنده قرار دارند.

در ولایت دایکندی در حالیکه دو کرسی به زنان اختصاص داده شده است اما در این ولایت یک زن یک کرسی مردان را نیز از آن خود کرده است و اکنون در این ولایت سه زن به شورای ولایتی راه یافته اند.

در این ولایت فاطمه اکبری از میان ۹ کرسی شورای ولایتی بیشترین آرا را گرفته است و سمیه رستمیان نیز یک کرسی مردان را از آن خود کرده است.

در ولایت لوگر دوکرسی به زنان اختصاص داده شده است.

هما احمدی از ولایت لوگر نیز توانسته است که با کسب 2249 رای در ردیف اول قرار گیرد.

در این ولایت نفیسه هجران کمترین رای را نسبت به سایر اعضای شورای ولایت از آن خود کرده است.

اما در بیشتر ولایات زنان کمترین رای را نسبت به مردان اخذ کرده اند.

د ر26 ولایت آرای زنان نسبت به مردان کم است و آنها کمترین آرا را گرفته اند.

در ولایت فراه یک خانم به شورای ولایتی راه یافته است واو هم در ردیف آخر قرار دارد.

در شورای ولایتی نیمروز نیز دو زن راه یافته اند اما یک تن آنها کمترین رای را گرفته است ویک تن دیگر آرای نسبتا خوبی را از آن خود کرده است.

در ولایت کندز سه زن به شورای ولایتی راه یافته اند که یک زن در رده های وسطی ودو زن کمترین آرا را نسبت به همه اعضای شورای ولایتی این ولایت بدست آورده اند.

در ولایت سمنگان یک خانم کمترین رای را گرفته است ویک خانم در رده های وسطی قرار دارد.

در هلمند نیز سه زن به شورای ولایتی راه یافته اند اما در رده های وسطی اند ودراین ولایت کمترین رای را یک مرد از آن خود کرده است.

شماری از نهاد های انتخاباتی میگویند که دلایل مختلف سبب شده تا زنان نتوانند که آرای بیشتری را نسبت به مردان به دست بیاورند.

اما آنها محدودیت د ر کمپاین ها را بزرگترین دلیل برای نگرفتن رای بیشتر زنان نامزد از رای دهندگان میدانند.

محدودیت در کمپاین

جانداد سپبین غر مسوول دیده بان انتخابات افغانستان(ایوا) به صدای امریکا گفت که محدویت های اجتماعی که در ارتباط به تبارز شخصیت زنان در بین اجتماع وجود دارد سبب شده تا مردان چانس بیشتری را به تبارز شخصیت خود نسبت به زنان داشته باشند.

او افزود که محدودیت ها در کمپاین برای زنان نیز سبب شده که زنان کمتر حمایت جذب نمایند.

آقای سپین غر گفت که دوره کمپاین مهمترین دوره است ومشکلات امنیتی،کلتوری نسبت به نامزدان مرد تاثیری بیشتری بالای برنامه های زنان داشته است وزنان مشکلات بیشتری در سفر کردن ورساندن برنامه های شان به رای دهندگان داشتند وهمه اینها سبب شده که زنان کمتر حمایت گردند.

به گفته او،در ولایاتی که زنان بیشترین رای را نسبت به مردان به دست آورده اند نظر به جاذبه شخصیتی شان اخذ کرده اند اما درهمان ولایات نیز زنان محدویت های در کمپاین داشتند.

آقای سپین غرگفت که برای بیرون رفت از این حالت باید یک آسیب شناسی قوی در رابطه به حقوق نامزدان زن وزمینه ها صورت بگیرد وراه حل پیدا گرددوباید زمینه تعلیم زنان ومشارکت سیاسی از طر یق احزاب سیاسی فراهم گردد.

او افزود که برای بلند رفتن سطح آگاهی زنان رای دهنده نیز تلاشهای صورت گیرد تا نامزدان زن بتوانند رای بیشتری را از آنها بدست آرند.

در شورا های ولایتی در هر ولایت 20 فیصد کرسی ها برای خانمها اختصاص داده شده است.

زمان کار شوراهایی ولایتی چهار سال میباشد وبه اساس قانون انتخابات باید هر چهار سال بعد اتنخابات شورا های ولایتی برگزار گردد.

اما اینبار از مدت کاری وکلای قبلی در شورای ولایتی یکسال میگذرد.

به اساس قانون انتخابات 34 تن از هر ولایت که بیشترین آرا را گرفته اند به حیث نماینده شورای ولایتی به مشرانو جرگه معرفی میگردند.

XS
SM
MD
LG