لینک های دسترسی

'مرد سالاری' در مبارزات انتخابات ولسی جرگه؟


'مرد سالاری' در مبارزات انتخابات ولسی جرگه؟

شیوه ها و نحوۀ راه اندازی مبارزات انتخاباتی سبب نارضایتی تعدادی از کاندیدان انتخابات ولسی جرگۀ افغانستان، خصوصاً طبقۀ اناث شده است. خانم آصفه صبا، که خود را در ولایت جوزجان کاندید نموده، از پاره شدن عکسهای خویش توسط کاندیدان طبقۀ ذکور در انتخابات شکایت دارد.

وی که معلم بوده، و با ستایش از مقام معلم و شکایت از در آمد اندک معلمین میگوید "مه به مشکل تانستم که یک تعداد از تصاویر و پوستر های خوده چاپ بکنم . یک پوستری ره که بر ِ مه قیمت هم تمام شده بود، دو شو پیشتر نصب کردم و با تأسف، شو پیشتر یکی از کاندیدا که از جملۀ مردا استن، پوستر مره گم کده و عوضش پوستر خوده نصب کرد."

خانم مغفرت صمیمی، کاندید دیگر انتخابات ولسی جرگه هم با چنین مشکل روبه رو میباشد. این کاندید انتخابات شورای ملی میگوید "همی که به جای پوسترای ما ، پوسترای خودن نصب میکنند ، خودش یک تخطی بزرگ است."

عبدالقدوس پیانجی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت جوزجان ازکاندیدان انتخاباتی تقاضا نمود تا مبارزات انتخاباتی باید طبق طرزالعمل کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شود.

آقای پیانجی افزود "از نظر ما این خود یک تخطی انتخاباتی است. از نظر قانون، زن و مرد در انتخابات حق مُساوی دارند و ما تلاش میکنیم که خصوصاً بر ِ خانمها حق اولویته بتیم."

بعضی ازکار شناسان میگویند اگر در طرز العمل مبارزات انتخاباتی، به متخلفان جزا های سنگینتر در نظر گرفته نشود، احتمالاً این گونه خودسری ها تا حدی کم نگردد.

XS
SM
MD
LG