لینک های دسترسی

پولیس زن: مشکلات ما حل شود یا وظیفه را ترک می کنیم


زنان در صفوف پولیس ملی افغانستان در ولایت کندهار می گویند که باوجود نیازمندی فوری به کار شان برای پیشبرد امور امنیتی، امکانات اندک کاری و رهایشی برای شان مهیا می باشد.

مقام ها نیز می پذیرند که نبود زنان در قطار پولیس باعث سکتگی در کار شان خواهد شد، اما مشخص نیست که به مشکلات پولیس زن چگونه رسیدگی خواهد شد.

بیش از ۲۰ پولیس زن در قوماندانی امنیه ولایت کندهار مصروف ایفای وظیفه می باشند که در هنگام عملیات بر علاوه تلاشی منازل در گزمه های سیار نیزمسوولیت تلاشی خانمان را به دوش داردند.

مسوولان قوماندانی امینۀ کندهار در تامین امنیت نقش پولیس زن را مساوی به پولیس مرد می دانند ولی از کمبود تشکیل شان نگران اند. اما منسوبین زن در صفوف پولیس کندهار از مشکلات امنیتی و فضای کاری رنج می برند و تهدید می کنند در صورتی که به مشکلات شان توجه نشود، از وظیفه های شان کنار خواهند رفت.

خانم برشنا یکی از منسوبین پولیس کندهار به رادیو آشنا گفت "مخالفین دولت است اگر قدرت شان برسد بر سر ما تیزاب پاش می دهند و یا ما را از بین می برند."

مشکلات رهایشی

زنان پولیس در کندهار می گویند که چالش بزرگی برای شان رهایش در ساحات روستایی است. به گفته آنان اگر جای مناسبی از سوی دولت برایشان فراهم شود آنها به فکر آرام به وظیفه خود ادامه داده و نیز زنان دیگری به پیوستن به صفوف پولیس دلگرم خواهند شد.

باوجود تعداد محدود پولیس زن در کندهار، نیازمندی قابل ملاحظۀ برای کار آنها وجود دارد. منسوبین پولیس کندهار می گویند که زنان بنابر فشار های بزرگان خانواده، اقارب و حتا همسایگان شان حاضر به شمولیت در صفوف پولیس نمی شوند.

رحمت الله اطرافی، آمر امنیت ولایت کندهارنیز می پذیرد که منسوبین پولیس زن در تأمین امنیت نقش ارزنده دارند و نبود آنها امور را به سکتگی مواجه خواهد کرد. این مقام امنیتی به رادیو آشنا بر اهمیت نقش زنان پافشاری کرده گفت "باید آنان نسبت به دیگر ماموران دولت تشویق گردند."

مقامات امنیتی کندهار می گویند که به خاطر مشکلات ناامنیتی تا اکنون هفت منسوب پولیس زن در آن ولایت کشته شده است. ملالی کاکر، فرمانده پولیس زنان ولایت کندهار چندی پیش از سوی طالبان در جریان رفتن به دفتر کارش به قتل رسید.

دیدبان حقوق بشر از فراهم نکردن امکانات و مصئونیت به پولیس زن در وزارت داخلۀ افغانستان شکایت کرده است. مقام های حکومت ادعای این نهاد حقوق بشری را رد می کنند، اما می پذیرند که تعداد پولیس زن در صفوف قوای امنیتی – به ویژه در مناطق روستایی – بسیار اندک است.

خانم ساجده در صحبت با رادیو آشنا خواستار توجه مقامات به مشکلات شان گردیده گفت "ما برای وطن خود خدمت می نمایم... مردم در پشت سر ما حرف می زند و ما را تهدید می کنند، باید مشکلات ما حل گردد تا ما به درستی وظیفه خود را انجا دهیم."
XS
SM
MD
LG