لینک های دسترسی

Breaking News

حوداث ترافیکی سالانه جان ۱.۲۵ میلیون نفر را می گیرد


بیشتر تلفات را بایسکل سواران و موترسایکل سواران می دهند.

سازمان جهانی صحت گفته است که کشورهای جهان باید قوانین سختگیرانه را برای جلوگیری از تیزرانی و راننده‌گی در حال نشه وضع کنند تا از آن طریق در میزان مرگ یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفری که همه ساله در حوادث ترافیکی جان می سپارند، کاهش به عمل آید.

گزارش سال ۲۰۱۵ سازمان جهانی صحت در مورد حوادث ترافیکی و مصوونیت جاده ها در جهان حاکی است که ایالات متحدۀ امریکا، اندونیزیا و نایجریا در میان کشورهایی است که در تطبیق بهترین اقدامات برای مهارکردن این وضعیت، ناکام مانده اند.

شرکتهای تولید کنندۀ موتر نیز، به گفتۀ متخصصین سازمان جهانی صحت، می توانند سهم خود را ایفا کنند. داکتر ایتینی کروگ گفت که در بسا موارد ویژه‌‌گی های ایمنی موترها به خاطر پایان نگهداشتن قیمت آن قربانی می شود.

مارگرت چان رئیس سازمان جهانی صحت در هنگام نشر این گزارش گفت که قوانین بهتر برای کنترول سرعت، راننده‌گی در حال نشه، استفاده از کلاه های محافظتی، کمربند محافظتی و چوکی های ویژۀ کودکان نیاز است.

کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی به نصف تا سال ۲۰۲۰ یکی از اهداف انکشافی پایدار سازمان جهانی صحت است که رهبران جهان ماه گذشته بر آن توافق کردند.

در گزارش سازمان جهانی صحت آمده است که بایسکل سواران، موترسایکل سواران و رهگذران پیاده رو به گونۀ ویژه از ناحیۀ حوادث ترافیکی متاثر بوده و ۴۹ درصد تلفات به آنان نسبت داده می شود.

خانم چان گفت که ۸۵ درصد تلفات ناشی از حوادث ترافیکی در کشورهای دارای سطح درآمد کم و متوسط رخ می دهد، حالانکه فقط ۵۴ درصد وسایط ترافیکی در این کشورها تردد دارد.

یافته های گزارش سازمان جهانی صحت نشان می دهد که کمترین تلفات حوادث ترافیکی در اروپا و بیشترین آن در افریقا به ثبت رسیده است.

همچنان در این گزارش ویژه‌گی های ایمنی وسایط چون کمربند ایمنی، دستگاه تنظیم ثبات برقی وغیره در میان اقدامات برای مصوونیت افراد دسته بندی شده است.

داکتر کروگ می گوید که اکثر موترهایی که در جهان تولید می شود، هنوز هم دارای بهترین معیارهای ایمنی نیست. او می گوید که در اغلب موارد این ویژه‌گی های نجات دهندۀ حیات قربانی نرخ پایان موترها می شود.

شهرنیوریاک که زمانی میزان بلند تلفات ناشی از حوادث ترافیکی را داشت، به گفتۀ مایکل بلومبرگ شهردار پیشین این شهر، با مصوون ساختن جاده ها برای بایسکل سواران و رهگذران پیاده رو توانسته است تلفات آنان را به گونۀ بی پیشینه در پایان ترین حد برساند.

سازمان جهانی صحت گفته است که حوادث ترافیکی نهمین عامل مرگ و میر انسانها در جهان است و عامل نخست مرگ افراد بین سنین ۱۵-۲۹ سال پنداشته می شود.

XS
SM
MD
LG