لینک های دسترسی

Breaking News

کودکان زندانی در جنگ یمن از زندان رها می شوند


جناحهای درگیر در منازعه یمن به این توافق رسیدند تا کودکان زندانی را که در نزد شان است رها کنند. این مطلب را اسماعیل اولد شیخ نماینده ملل متحد در مذاکرات صلح کویت روز دوشنبه بیان داشت.

اسماعیل اولد شیخ احمد گفت که کمیته مربوط به زندانیان گفته است که رهایی کودکان زندانی بدون کدام پیشرط عملی شود.

تا حال در مورد تعداد کودکانی که توسط حکومت یمن به پشتیبانی عربستان سعودی یا شورشیانی که به حمایت ایران و متحدان آنان، نگه داری می شود چیزی گفته نشده است.

علاوتا نماینده ملل متحد می کوشد تا هردو طرف نیمی از زندانیانی را که نزد خود دارند به مناسبت ماه رمضان از بند رها کنند.

بعد از هفت هفته مذاکرات هردو طرف نتوانستند کدام پیشرفتی در هیچ کدام از موضوعات مورد نظر در مذاکرات صلح کویت داشته باشند.

شورشیان و متحدین آنان از تقاضایی که در قطعنامه شورای امنیت ملل متحد گنجانیده شده و آن تحویل دهی اسلحه ثقیل و بیرون رفتن از ساحات به شمول پایتخت که در ٢٠١۴ اشغال کرده اند، سرباز زده اند.

حکومت پیشنهاداتی را در مورد حکومت وحدت ملی را رد کرده است زیرا نگرانی ازین دارد که قانونی بودن عبدربو منصور هادی را تحت سوال قرار دهد.

نماینده ملل متحد گفت که با وجود عدم پیشرفت هردو طرف هنوز به مذاکرات ادامه می دهند و قرار است تا آخر ماه رمضان ادامه یابد.

در چند روز اخیر، مذاکرات با شلیک شورشیان به قرار گاه نظامی حکومت تحت شعاع قرار گرفته است که در نتیجه آن ملکی ها کشته شده اند.

نماینده ملل متحد این بمباردمان را تقبیح کرده و از طرفین خواست تا آتش بسی را که در یازدهم اپریل نافذ گردیده است مراعات نمایند.

او گفته است که حمله بر بازاز تایز غیر اخلاقی بوده و ایشان این واقعه را با وجود کوشش هایی که برای ختم خصومت ها صورت می گیرد تقبیح می کنند.

هیچگونه نشست رو در رو بین طرفین در طول هفته گذشته رخ نداده است. نماینده ملل متحد با هیات ها به طور جداگانه ملاقات کرده تا پیشنهاداتی را ارائه کنند تا فاصله های بین جناحها را کم کند.

گروه حوثی به حمایت از ایران و حکومت به حمایت عربستان سعودی در تبعید می کوشند تا به توافقی دست یابند تا به منازعه ای پایان بخشند که جان بیشتر از ٦٢٠٠ تن را گرفته است و از بحران بشری که درین کشور نادار شبه جزیره عرب بوقوع پیوسته است جلوگیری کنند.

هیچ از یک طرفین تا حال در مورد تبصره های ملل متحد چیزی نگفته اند.

لستی را که حوثی ها و حکومت منتشر کرده است در آن لست حدود هفت هزار زندانی تذکر یافته است.

سازمان نظارت از حقوق بشر درین ماه گفت که هردو جناح از کودکانعسکر در جنگ استفاده می کنند و یونسف گفته است که تاحال ٩٠٠ طفل درین جنگها کشته شده و ١٣٠٠ تن دیگر آن درین منازعه یی که در ٢٠١٥ آغاز گردیده است مجروح گردیده است.

XS
SM
MD
LG