لینک های دسترسی

Breaking News

اولین کالج چهار ساله اسلامی در ایالات متحده


اولین کالج چهار ساله اسلامی در ایالات متحده
اولین کالج چهار ساله اسلامی در ایالات متحده

زیتون اولین کالج چهار ساله مسلمانان در ایالات متحده است که تلاش دارد خود را در رسته کالج های رسمی و معتبر امریکا جا دهد. سال ها را در بر خواهد گرفت تا این کالج در جمع کالج ها و یونیورستی های معتبر و قبول شده در امریکا قرار گیرد.

ولی با راه یافتن آن در جمع کالج های معتبر، محصلین میتوانند در قسمت پرداخت هزینه کالج کمک دریافت کنند، و تحصیلات آنها توسط شرکت ها و کالج های دیگر قبول گردد.

کالج زیتون که در بیرکلی کالیفورنیا تاسیس شده است، اولین صنف درسی خود را در تابستان سال جاری آغاز کرد. شاگردان دختر و پسر بصورت جدا گانه در صنف نشسته و اکثر شاگردان پسرریش داشته و اکثریت دختران چادر بر سر داشتند.

کالج زیتون در حال حاضر دو رشته تحصیلی دارد. قوانین اسلامی و دین و لسان عربی.

مضامین عمومی شامل تاریخ امریکا، بشر شناسی، فلسفه، ادبیات و علوم سیاسی است.

ذید شاکر پروفسور این کالج و موسس دوم آن است. صفحه انترنیتی این کالج میگوید که این پروفیسور هنگامیکه در قوای هوایی ایالات متحده عسکر بود، به اسلام رو آورد.

شاکر میگوید او خواهان استادانی است که در امریکا تحصیل نموده و از جامعه امریکایی واقف باشند.

او میگوید استادان باید با امریکایی بودن و مسلمان بودن هر دو راحت باشند.

در امریکا میلیون ها مسلمان زندگی میکنند. ولی او میگوید اکثر معلیمن اسلام در امریکا در کشور های دیگر تحصیل کرده اند.

او میگوید اسلام در هیچ سر زمینی ریشه نخواهد یافت، تا زمانیکه آن سر زمین دانشمندان اسلامی خود را نداشته باشد.

مایکل هیگین، رابطه بین تحصیلات عالی و دین را مطالعه میکند. ایالات متحده دارای چندین کالج مختلف دینی است.

ولی او میگوید هراس دارد که شاید این گونه برداشت شود که گویا کالج زیتون به محصلین خود بگوید که ادییان دیگر را قبول نکنند.

او میگوید، "فکر میکنم در مورد اینکه این کالج با اسلام رابطه دارد، نگرانی و هراسی موجود است. اگر این کالج منحیث یک مدرسه اسلامی تلقی گردد، در آنصورت مشکلی موجود خواهد بود."

اما شاکر میگوید حملات یازده سپتمبر و حملات بعدی آن برای مردم شک و شبه را در مورد اسلام ایجاد کرده است.

ولی او میگوید مخالفین این کالج در ایالات متحده در اقلیت قرار دارند.

او میگوید، اگر ما خود را در قسمت کار ثابت بسازیم، صدای منتقدین ما خاموش خواهد شد.

XS
SM
MD
LG