لینک های دسترسی

Breaking News

وزیر فرهنگ از نامگذاری جادهء "شهدای ایرانی" در مزار خبر ندارد


سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان
نامیدن یک جاده عامه در شهر مزار بنام "شهدای ایرانی" به یکی از موضوعات بحث برانگیز سیاسی و فرهنگی در کابل، مبدل شده است.

سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، که به روز سه شنبه از سوی کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه فرا خواند شده بود، به نماینده گان گفت او از این نامگذاری آگاه نیست.

"دراین زمینه به ما کدام چیزی نیامده، حتا من اطیمنان هم ندارم، پیشنهاد به ما نیامده به همین سبب نمیدانم که این واقعاً چنین شده یا نه."

بی اطلاعی آقای رهین در حالی مطرح میشود که ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ، نامیدن یک جاده در شهر مزار بنام شهدای ایران را، تایید کرده است.

تقویت روابط

مقامات محلی در بلخ میگویند اینکار به منظور تقویت روابط با ایران، صورت گرفته است. اما شماری از وکلا میگویند، مقامات ولایتی نمیتوانند بطور مستقیم وبدون دستور کابل، با کشورهای خارجی روابط دوستانه برقرار کنند.

احمد منیر فرهاد، یک سخنگوی والی بلخ، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت، از آنجاییکه در ایران یک جاده بنام احمدشاه مسعود نامگذاری شده است مقامات بلخ هم جاده یی را بنام شهدای ایرانی نام نهاده اند.

فرهاد گفت پیشنهاد نام گذاری جاده جهت منظوری، به وزارت اطلاعات و فرهنگ ارسال گردیده است.

نه شهروند ایران که ظاهرا بحیث دیپلمات در شهر مزار ایفای وظیفه مینمودند، بدنبال هجوم طالبان به شمال افغانستان در سال ۱۹۹۸ کشته شدند.
XS
SM
MD
LG