لینک های دسترسی

بحران سوء اعتماد در صفوف قوای امنیتی افغان


شمارى از سربازان بازنشستۀ قوای امنیتی افغانستان می گویند که به خاطر برخورد نادرست مسئولان در صفوف قوای امنیتی و شک و تردید بالای شان صفوف قوای مسلح را ترک کرده اند.

افزایش حملات داخلی بر قوای خارجی و افزایش بی اعتمادی بین نیرو های افغان و سربازان خارجی سبب شد تا روند جلب و جذب سربازان در صفوف قوای امنیتی افغان مقیدتر شود و بررسی پیشینۀ زندگی سربازان با دقت بیشتر صورد گیرد. اما این اقدامات تأثیراتی را بر روحیۀ سربازان داخل خدمت بر جا گذاشته است.

فتح الله یک سرباز پیشین اردوی ملی افغان است که برای دو سال در صفوف قوای امنیتی آن کشور خدمت کرده بود. این جوان 27 ساله دلیل پیوستن به صفوف قوای مسلح را روحیۀ خدمت به وطن اش عنوان می کند، اما هفت ما پیش تصمیم گرفت که وظیفۀ سربازی را ترک گوید.

این سرباز پیشین افغان می گوید که در جریان وظیفه با برخورد نادرست فرماندهان روبرو بود. او اضافه می کند "قوماندانان بر ما مشکوک بودند که گویا اینها طالبان استند، طالبان به کشتن ما آماده باش می بودند، با طالبان دشمن بودیم و مسئولان بر ما شک داشتند و در بین این مشکلات به سر مى بردیم."

بحران سوء ظن

مقام های حکومت افغانستان می گویند که شمار زیاد سربازان قوای امنیتی افغان به ظن دست داشتن با طالبان و گروه هایی که قوای ائتلاف را هدف قرار می دهند، از وظیفه بر کنار شده اند.

حملات داخلی بر قوای خارجی یا به اصطلاح "حملات سبز بر آبی" به طور عموم در مناطق نا آرام و قسمت های جنوبی صورت می گیرد.

مقام های امنیتی افغان در ولایت های شمالی می گویند که مسئولین امنیتی اقداماتی را روی دست گرفته اند تا از وقوع همچو حملات جلوگیری کرده بتوانند.

دگروال امیر محمد، رئیس ارکان لوای اردوی ملی مستقر در میدان هوای قندز به صدای امریکا گفت که تعدادی از افراد مشکوک را زیر نظر گرفته و تدابیر پیشگیرانه را نیز روی دست دارند.

اما نصرالله، یک افسر اردوی ملی افغان که به تازگی به خاطر سؤ ظن بالایش صفوف قوای مسلح را ترک گفته، شکایت می کند که این گونه برخورد رهبریت نظامی افغانستان، جوانان را از خدمت به کشور شان باز می دارد.

نصر الله می گوید که مقام ها بدون در نظر داشت اسناد و مدارک لازم شماری از افسران و سربازان را زیر نظر دارند که این امر باعث می شود تا شماری از سربازان ترک وظیفه کنند و عدۀ دیگر هم اخراج شوند.

به عقیدۀ این سرباز بازنشسته، جذب افراد بی سواد و مشکوک عامل عمدۀ هدف قرار دادن نیرو های می باشد. نصر الله استدلال می کند که جلب و جذب افراد بی سواد و بی بندوبار در صفوف قوای امنیتی سبب شد تا چنین افراد زیر تاثیر دشمن قرار گرفته و در موارد ویژه نیرو های ناتو را هدف قرار دهند.

فتح الله، سرباز پیشین قوای مسلح بود که اکنون در یکى از مکاتب ننگرهار به تحصیل اش ادامه می دهد. او می گوید که دیگر از فعالیت در ارگانه اى امنیتى دست برداشته و می خواهد پس از پایان تحصیلات در رشتۀ اقتصاد، در بخش ملکى ایفاى وظیفه کند.

پیامد ها

افزایش حملات "سبز بر آبی" چگونگی مأموریت قوای ائتلاف را در سطوح پائین و متوسط تغییر داده است. گزمه های مشترک بین قوای افغان و عساکر خارجی به شکل مؤقت توقف داده شده، و برای جلوگیری از آن، حتا پیشنهاد شده است تا "عساکر پاسبان" نیز توظیف شود.

امنیت ملی افغانستان روند بررسی گذشتۀ جرمی نو شمولان و افراد برحال اردو و پولیس را شدت و جدیت بیشتر بخشیده است.

اما تا هنوز معلوم نیست که برخورد های مشکوک رهبریت با سربازان و بیرون ساختن آنها از صفوف قوای مسلح مانع وقوع حملات داخلی بر قوای خارجی می شود و یا باعث دلسردی سربازانی می گردد که واقعاً می خواهند به افغانستان خدمت کند.
XS
SM
MD
LG