لینک های دسترسی

Breaking News

هیچ مکتبی در گرمسیر بسته نیست، مقامات


نبود صنوف درسی یکی از مشکلات مکاتب هلمند است


با گشایش مجدد ۳۳ مکتب در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند، هشت هزار متعلم ثبت نام کرده اند.


مقامات در ریاست معارف ولایت هملند به رادیو آشنا گفتند که تمام مکاتب در ولسوالی گرمسیر، پس از مدتها مسدود بودن، به روی شاگردان بازگشوده شد.


محمد ناصر، مدیر معارف هلمند، می گوید که هشت هزار شاگرد برای شمولیت در این مکاتب ثبت نام کرده اند که در میان آنها ۶۳۶ دختر است.


مکاتب در این ولسوالی ناامن هلمند به دلیل تهدیدهای امنیتی بسته شده بود که به همکاری بزرگان محلی، دوباره فعال گردیده اند.


شاگردان و معلمین شماری از این مکاتب می گویند اگر چه مکاتب باز شده است اما کمبود تسهیلات درسی، هنوز وجود دارد. نبود کتاب، چوکی، صنوف درسی و آب آشامیدنی نیازمندی های اساسی مکاتب هلمند است.


مقامات می گویند که با وجود گشایش مکاتب در ولسوالی گرمسیر، بیشتر از ۱۷۹ مکتب در سایر نقاط ولایت هلمند هنوز به روی دانش آموزان بسته است.
XS
SM
MD
LG