لینک های دسترسی

Breaking News

دو صد ولسوالی معلم مسلکی زن ندارد


فاروق وردک، وزیر معارف افغانستان
مقامات وزارت معارف افغانستان می گویند که در دو صد ولسوالی افغانستان حتی یک معلم مسلکی زن وجود ندارد و در حدود دو صد ولسوالی شاگردان بالاتر از صنف نهم به دلیل نبود معلم پذیرفته نمی شوند.

فاروق وردک، وزیر معارف افغانستان میگویدکه ۴۹۰ مکتب در اثر نا امنی ها در مناطق مختلف افغانستان مسدود است و هنوز هم سه میلیون کودک واجد شرایط مکتب، اکثراً به خاطر نا امنی به تعلیم دسترسی ندارند.

آقای وردک این مطلب را در پایان کار ورکشاپ رؤسا و مسوولین معارف ولایات در کابل بیان داشت. این ورکشاپ هفتۀ گذشته به منظور بررسی و ارزیابی فعالیت های سال ۱۳۹۱ تعلیمی و تصویب بودجه سال جدید تعلیمی ۱۳۹۲ در کابل دایر شد.

وزیر معارف افغانستان با شوخی خطاب به شرکت کنندگان این ورکشاپ گفت که "شاید به دلیل کم کاری، تنبلی مدیران و به خاطر نبود یک بودجه دقیق است که دو روز بعد تر در خانۀ ملت استیضاح می شود".

به اساس معلومات مقامات وزارت معارف در حال حاضر بیش از پانزده هزار و هفت صد مؤسسه تعلیمی در سرتاسر افغانستان فعالیت دارد که نه و نیم میلیون کودک افغان در این موسسات شامل اند.

آقای وردک افزود که ۴۱ در صد آن را دختران تشکیل می دهند و از جملۀ دو صد هزار معلمی که در سرتاسر افغانستان مصروف تدریس اند ، ۳۱ در صد آن را زنان تشکیل می دهد.

وزیر معارف افغانستان می گوید که یک معلم در افغانستان مسوول آموزش ۴۸ شاگرد است و سالانه هر شاگرد مکتب در افغانستان ۷۰ دالر مصرف دارد که از بودجۀ حکومت پرداخته می شود.

به گفتۀ آقای وردک بودجه یی که به معارف افغانستان اختصاص می یابد در مقایسه با بودجه یی که کشور های همسایه به معارف اختصاص می دهند قابل مقایسه نبوده و بسیار اندک است.

این در حالسیت که وزیر معارف بخاطر مصرف کردن کمتر از ۵۰ در صد بودجه سال روان با شماری از وزرای کابینه به روز دوشنبه به ولسی جرگه استیضاح شده است.
XS
SM
MD
LG