لینک های دسترسی

Breaking News

پولیس مصر به سوی ملیشه یی شدن می رود


در برخی از قسمت های شهر قاهره و سایر بخشهای مصر، ساکنان محل و افراد ملکی گروه های مسلحی را تشکیل داده اند تا مشکل کمبود پولیس را پوره کرده و امنیت را تامین کنند.

دربرخی نقاط آن کشور شماری از رهبران گروه های اسلامی خواستار تشکیل ملیشه هایی شده اند که در وقت ضرورت برای گرفتن امنیت از آنان استفاده شود.

طارق بدیر از گروه محافظه کار جماعت اسلامی، یک گروه ملیشه یی غیر رسمی را در جریان اعتراضات پولیس تشکیل داد. بدیر می گوید که این گروه از جان و مال مردم پاسبانی می کند.

اکنون گروه بدیر بخشی از نیرو های پس از انقلاب در مصر است که از سوی ایالات متحده امریکا، به صفت گروه دهشت افگن اعلان شناسایی شده است. این گروه های غیر رسمی جای قوای پولیس مصر را می گیرند که در جریان انقلاب سال ٢٠١١ مصر ناپدید گردید.

اگرچه بسیاری از منسوبین پولیس دوباره به کار خویش برگشتند، اما شماری از آنها شاکی اند که با ایشان رویه خشن صورت می گیرد و معاش کافی برای آنها داده نمی شود.

این نیرو ها از نبود سلاح و مهمات ضروری شاکی بوده و در ضمن می گویند که بر آنها اعتماد صورت نمی گیرد، از رو شماری از آنها وظایف شان را ترک می گویند.

اسلام مبروک، یک افسر پولیس فکر می کند که این یک مفکوره نادرست است. او به این باور است که مامورین در مصر اشتباه کردند که مردم ملکی را مسلح ساختند تا غیرنظامیان دیگر را به زور اسلحه زندانی سازند، زیرا اکنون هریکی پولیس است و یکدیگر را دستگیر می کند.

بدرفتاری با دو مظنون در دلتای نیل سبب شد که وزیر عدلیه مصر اعلان کند که این رویداد نشانۀ مرده بودن حکومت پنداشته می شود.

حبا موریف، ناظر حقوق بشر در قاهره از اینکه افراد ملکی سلاح به دست گرفته و امنیت را تامین می کنند، به شدت نگران است. او می گوید که که مداخلۀ این افراد در امور امنیتی، وضعیت وخیمی را به بار آورده است، چون به باور وی این امر نقض حکومت را تضعیف می کند.

به باور موریف با وضعیت پیش آمده، در واقع زمینه برای چول و چپاول فراهم شده است و سلامتی یک محیط مناسب اجتماعی را به زوال می برد. موریف توصیه می کند که باید تمام توجه را به تقویت پولیس معطوف ساخت.

در حالیکه فضای سیاسی مصر به بن بست رسیده است حتی فکر این که همه در صدد اصلاح این وضع باشند، خیلی بعید به نظرمی رسد.
XS
SM
MD
LG