لینک های دسترسی

تلاش ها برای نجات هشت سر نشین هلیکوپتر شرکت شخصی ترکی ادامه دارد


ارشیف صدا امریکا
به اساس معلومات دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر طالبان هشت سرنشین یک هلیکوپتر کرایی شرکت شخصی خراسان ترکی را پس از آن اختطاف کردند که این هلیکوپتر در منطقه منگل ولسوالی ازره لوگر به روز یک شنبه ساعت ۵ عصر نشست اضطراری نمود.

دین محمد درویش میگوید هفت انجینیر ترکی و یک افغان که همه غیر نظامیان بودند از سرنشینان این هلیکوپتر هستند که همه توسط طالبان ربوده شده اند.

مقامات این ولایت میگویند این هلیکوپتر از خوست به سمت کابل در حرکت بود که در اثر هوای نا مناسب مجبور به نشست اضطراری در ولایت لوگر شده است.

مقامات محلی در ولایت لوگر میگویند که ارسلا جملال والی جدید لوگر برای نجات سرنشینان این هلیکوپتر با برزرگان و سران قومی مشوره ها را آغاز کرده است.

مقامات ناتو میگویند تحقیقات در مورد چگونگی وقوع این حادثه جریان دارد.

جنرال گونتر کتز سخنگوی آیساف در کابل میگوید به اساس ارزیابی های اولیه دخیل بودن مخالفین در وقوع این حادثه ثابت نشده است اما مقامات ولایت لوگر نفوذ مخالفین مسلح در این منطقه ولایت لوگر را تایید کرده اند.

تا کنون طالبان مسوولیت این رویداد را به عهده نگرفته اند.
XS
SM
MD
LG