لینک های دسترسی

نظری به اهداف نشست شخصیت های سیاسی در کابل


شماری از رهبران جهادی و شخصیت های سیاسی که نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری نیز استند, در نشستی در منزل جنرال دوستم گردهم جمع شدند تا در باره مسایل مهم سیاسی و برگذاری انتخابات شفاف ریاست جمهوری آینده کشور به یک نتیجه برسند.

سخنگوی جنبش ملی افغانستان می گوید که نتیجه این نشست به زودی اعلام خواهد شد.
با آنکه نتایج نهایی نشست تاکنون روشن نیست اما سخنگوی جنبش ملی افغانستان می گوید که هدف ازاین نشست دریافت راه حل های مناسب برای مسایل مهم سیاسی کشور به ویژه انتخابات شفاف است.

تحکیم اعتماد ملی و انتخابات آزاد

فیض الله ذکی, سخنگوی جنبش ملی افغانستان درین مورد میگوید: هدف ازین نشست جستجوی راه های برای تحکیم برای اعتماد ملی, وحدت ملی, جستجوی راه های بهتربرای برگزاری انتخابات به شکل شفاف, آزاد عادلانه, سراسری و عاری از تقلب و درعین زمان برگزاری انتخابات که درپایان سبب موفقیت شود.

اگر چه اینگونه نشست ها همواره مخالفت هایی را به همراه دارد اما این بار بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان تفاهم رهبران و شخصیت های سیاسی کشور را برای برگذای انخابات شفاف و سراسری بسیار سودمند می داند.

این بنیاد از رهبران و شخصیت های سیاسی کشور می خواهد تا صادقانه توافق های شان را بربیناد منافع ملی کشور طرح ریزی کنند.
جان داد سپین غر, ریس اجراییوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید انسجام و تفاهم میان شخصیت های سیاسی در کامیابی انتخابات کمک میکند و اضافه نمود: اگر اینها متفرق باشند, اختلاف هم میتواند از بین آنها ایجاد شود. ویا لااقل زمینه برای ایجاد اختلاف بالای نتیجه انتخابات ازبین اینها بروز بکند.

دیدگاه ها درمورد نشست رهبران سیاسی افغان

با این حال برخی از کارشناسان می گویند که شماری از این چهره ها سیزده سال پیش نیز چنین نشست های را برای بیرون رفت از بحران کشور برگذار کرده بودند که نتیجه مناسبی در پی نداشت.

فیض الله جلال یکی از کارشناس مسایل سیاسی می گوید که بهتر است این افراد یک گروه و رهبر تازه را ایجاد کنند تا مردم افغانستان به آن اعتماد کرده و کمک های جامعه جهانی نیز حیف میل شود.

وی گفت: هرکدام اینها امتحان خود را داده و ازمیان اینها یکی از افراد را باز بحیث رئیس جمهورافغانستان تعیین کنند, من فکرمیکنم که کدام تغییری اساسی در حیات مردم بوجود نخواهد آمدو رضایت و قناعت مردم افغانستان فراهم نخواهد شد.

درهمین حال شماری از باشنده گان کابل در باره نشست رهبران و شخصیت های سیاسی کشور دیدگاه های مختلف داشتند.

سید جان آقا, باشنده کابل: ما امیدوار استیم که این نشستی را که آنها انجام داده اند یک نتیجه مثمر بدهد و آینده افغانستان را به سوی آینده درخشان و مترقی هدایت کند.
اما روح الله, باشنده کابل میگوید اینها چندین باراین رقم گپها را زدند ولی هیچ نتیجه ای نداده است.

هنوز به انتخابات ریاست جمهوری کشور بیشتر از هفت ما باقی مانده است اما با نزدیک شدن هروز انتخابات تلاش ها و نگرانی ها در باره چگونگی انتخابات ریاست جمهوری روز بروز افزایش می یابند.
XS
SM
MD
LG