لینک های دسترسی

دومین کنفرانس ملی مجمع قضات زن افغانستان امروز به کمک اداره انکشافی ایالات متحده امریکا در مقر ستره محکمه افغانستان به اشتراک ۲۰۰ تن از قضات برگزار گردید.

بهاوالدین بها عضوی شورای عالی و سرپرست ستره محکمه افغانستان گفت:جلب و جذب قضات زن در سیستم قضایی افغانستان به مقایسه کشور های همسایه بیشتر می باشد.

نج سال قبل حضور قضات زن در ستره محکمه افغانستان فقط سه فیصد از مجموع قضات را تشکیل می داد ولی در حالی حاضر فیصدی قضات زن در ستره محکمه افغانستان به ۱۰ فیصد می رسد.

زنان قضات به حمایت سنتی و امنیتی نیاز دارند

به گفته مسوولین ستره محکمه اگر از یک سو حضور قضات زن در سیستم قضایی افزایش یافته اما به دلیل مشکلات امنیتی و سنتی قضات زن به ولایات افغانستان رفته نمی توانند ، در حالیکه نیاز جدی به قضات زن در ولایات دیده میشود.

بهاوالدین بها عضوی شورای عالی و سرپرست ستره محکمه افغانستان اظهار نمود"ما در آینده امیدواریم که خواهران محترم ما به حیث قاضی همدوش برادران خود نه تنها در مرکزتجمع کنند بلکه در ولایات نیز از عدالت جویی خود, عدالت مندی خود جامعه خود را مستفید بگردانند."

اما مسولین انجمن قضات زن که فعالیت های شان به تازگی وارد دومین سال خویش گردیده است ، قضات زن را تشویق می نمایند ، تا در ولایات افغانستان نیز اجرای وطیفه نمایند ، همچنان از سترمحکمه افغانستان می خواهند ، تا یکتن از اعضای شورای عالی
ستره محکمه به زنان قضات اختصاص داده شود.

کین یمشیتا رئیس اداره انکشافی ایالات متحده امریکا گفت ، وظایف قضات زن در افغانستان با مشکلات بزرگ مواجه می باشد, با آنهم ایالات متحده امریکا از تلاش های قضات زن در افغانستان حمایت می نماید.

مشکلات زنان قضات در صف قوه قضایه

شکیلا ابوی شگرف، قضاوت یار ورئیس کمیته امور فرهنگی مجمع زن درمورد کاهش حضور زنان در بخش قضایی افغانستان در مصاحبه ای با تلویزیون آشنا گفت معضلات امنیتی برای زنان قاضی یکی از مشکلات کاری زنان قاضی است. وی اضافه کرد.

ما پیشرفت نموده ایم و قضات افغان به سطح معیاری رشد کرده اند. اما مشکل عمده ما بودیجه و جلب و جذب دونار یا کمک کننده های مالی است و عدم توظیف زنان قاضی در شورای عالی ستره محکمه است.

مجمع قضات زن افغانستان توسط يک شورای منتخب رهبری میشود، که متشکل از رئیس مجمع، منشی و روسای کميته های گانه می باشد اين قضات با هماهنگی همديگر مسووليت حراست از منشور مجمع و ارايه خدمات موثر به اعضای مجمع قضات زن افغانستان می باشند.
XS
SM
MD
LG